Kardiyak Arrest Geçiren Hastalarda Mortaliteyi Öngörmede Nötrofil-Lenfosit oranı, Laktat Düzeyi ve Trombosit Sayısı Kullanılabilir mi?


Creative Commons License

Talih G., Yüksek A., Yardımcı C.

20. Ulusal Yoğun Bakım e-Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 15 November 2020, pp.143

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.143