Alzheimer hastalığı olan 95 yaşındaki geriatrik bir olguda tromboze popliteal arter anevrizmasının cerrahi tedavisi


YILMAZ Y. K., EKİM H., EKİM M., SARIKAYA S., POLAT M. F., ÖZDEMİR Z. T.

Geriatride güncel hemşirelik yaklaşımları sempozyumu, zgat, Turkey, 17 - 19 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: zgat
  • Country: Turkey
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes