Alzheimer hastalığı olan 95 yaşındaki geriatrik bir olguda tromboze popliteal arter anevrizmasının cerrahi tedavisi


YILMAZ Y. K. , EKİM H. , EKİM M. , SARIKAYA S., POLAT M. F. , ÖZDEMİR Z. T.

Geriatride güncel hemşirelik yaklaşımları sempozyumu, zgat, Turkey, 17 - 19 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: zgat
  • Country: Turkey