Opportunites for Industrial Hemp (Cannabis sativa L.) Usage in Animal Nutrition


Taşkesen H. O. , Tüfekci H.

3rd International Cukurova Agriculture and Veterinary Congress, Adana, Turkey, 9 - 10 October 2021, pp.478-492

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.478-492
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Hemp (Cannabis sativa L.) is a source of fiber and oilseeds that has been used as a raw material for centuries, especially in industrial and textile products. Currently, industrial hemp is grown in more than thirty countries around the world and products derived from hemp find buyers in world markets. When the cannabis plant is evaluated industrially, it has the potential to be used as a raw material for approximately 25 thousand alternative products. In the last decade, worldwide interest in industrial hemp, which has a high potential, has started to increase again. Due to its high protein and oil content, hemp can be used in animal nutrition can be obtained. Hemp is an important industrial plant used in many different fields. In order to increase the profitability of the business in animal nutrition, there is a need to carry out more studies on the use of economic performance enhancers added to the rations, to determine the range of positive effects on animals, and to diversify the studies to be done. Feed expenses constitute 70% of all expenses in livestock activities. This rate is even higher for poultry than ruminants, as the poultry cannot evaluate the roughage. Protein source feeds constitute the largest part of the feed items in question. Protein needs of poultry are provided from expensive protein source feeds, and soybean meal comes first. Corn-soybean meal based commercial feeds are used in large proportions in the feeding of poultry species. Soybean meal is imported at high prices as a valuable protein source. The possibilities of using alternative protein sources instead of this feed raw material are being investigated intensively all over the world. It is important to examine the existing literature in detail and to shed light on the subject with new studies in order to evaluate these possibilities, since the possibility of substituting soybean meal, even proportionally, to some extent within the scope of domestic production of hemp and hemp seed meal has the potential to benefit the national economy as well as the breeders themselves. Aim of this study is to reveal the current developments by examining the possibilities of using hemp in the nutrition of different animal species. 

Kenevir (Cannabis sativa L.) yüzyıllardan beri başta endüstriyel ve tekstil ürünleri olmak üzere hammadde olarak kullanılan lif ve yağlı tohum kaynağı bir bitkidir. Halen dünya genelinde otuzdan fazla ülkede endüstriyel kenevir yetiştirilmekte ve kenevirden elde edilen ürünler dünya pazarlarında alıcı bulmaktadır. Kenevir bitkisi endüstriyel olarak değerlendirildiğinde, yaklaşık 25 bin alternatif ürünün hammaddesi olarak kullanılma potansiyeline sahiptir. Potansiyeli yüksek olan endüstriyel kenevire son on yılda dünya genelinde ilgi tekrar artmaya başlamıştır. Kenevir içerdiği yüksek protein ve yağ içeriği nedeniyle hayvan beslemede kullanılabilmektedir. Kenevir, birçok farklı alanda kullanılan önemli bir endüstri bitkisidir. Hayvan beslemede işletme karlılığının arttırılması için rasyonlara ilave edilen ekonomik performans arttırıcıların kullanım oranları, hayvanlar üzerindeki olumlu etki aralıklarının belirlenebilmesi konuları üzerinde daha fazla çalışma yürütülmesi ve yapılacak çalışmaların çeşitlendirilmesine ihtiyaç vardır. Hayvancılık faaliyetlerinde bütün giderlerin %70 gibi bir kısmını yem giderleri oluşturmaktadır. Kanatlılar kaba yemleri değerlendiremediği için bu oran ruminantlara göre daha da fazladır. Söz konusu yem kalemlerinin de en büyük kısmını protein kaynağı yemler oluşturmaktadır. Kanatlı hayvanların protein ihtiyaçları pahalı protein kaynağı yemlerden sağlanmakta olup bunların başında soya küspesi gelmektedir. Kanatlı türlerinin beslenmesinde çok büyük oranlarda mısır-soya küspesi temelli ticari yemler kullanılmaktadır. Soya küspesi değerli bir protein kaynağı olarak yüksek fiyatlarla ithal edilmektedir. Bu yem ham maddesinin yerine alternatif protein kaynaklarını kullanabilme olanakları bütün dünyada yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Kenevir ve kenevir küspesinin yerli üretimi kapsamında, oransal olarak bile olsa soya küspesini bir miktar ikame etmesi ihtimali yerli ve milli sermayenin ve yetiştiricimizin yararına olacağından bu olasılıkların değerlendirilmesi için mevcut literatürün detaylı incelenmesi ve yeni çalışmalarla konuya ışık tutulması önem taşımaktadır. Bu çalışmada, kenevirin farklı hayvan türlerinin beslenmesinde kullanım olanakları incelenerek güncel gelişmelerin ortaya konulması amaçlanmıştır