Menapozal Sıcak Basması Kontrolünde Kullanılan Nonfarmakolojik Yöntemler


HÖBEK AKARSU R., KUŞ B.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.104-112, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

A hot flash during menopause is a symptom related to declining ovarian activity and which arises due to decreased estrogen levels and is a sensation of heat accompanied by perspiration and an increase in temperature measurable from the body surface. Hot flashes accompanied by nausea, dizziness, headache, palpitations and a sensation of sweating have an adverse effect on the daily living activities of individuals. Pharmacological and nonpharmacological methods should be approached in a complimentary manner in the effective management of hot flashes. Research indicates that nonpharmacological methods are effective in reducing hot flashes and the symptoms that accompany them. One of the roles of health professionals is informing women experiencing menopausal hot flashes about the use of non-pharmacological methods for symptom control. This review summarizes current information on non-pharmacological methods used in the management of hot flashes.
Menapozda sıcak basması; overlerin aktivitesinin gerilemesi bağlı, östrojen düzeyinin azalması ile birlikte ortaya çıkan bir semptom olup, vücut yüzeyinden ölçülebilir ısı artışının ve terlemenin de eşlik ettiği sıcaklık hissidir. Sıcak basmalarının beraberinde bulantı, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı ve terleme hissiyle bireylerin günlük yaşama aktivitelerini olumsuz etkilemektedir. Etkin sıcak basması yönetiminde farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemler birbirini tamamlayıcı olarak ele alınmalıdır. Yapılan araştırmalarda nonfarmakolojik yöntemlerin sıcak basması ve buna eşlik eden semptomları azaltmada etkili olduğu belirtilmektedir. Sağlık profesyonellerinin rollerinden biri de, menapozal sıcak basması yaşayan kadınları semptom kontrolünde nonfarmakolojik yöntemlerin kullanımı konusunda bilgilendirilmelerini sağlamaktır. Bu derlemede sıcak basması yönetiminde kullanılan nonfarmakolojik yöntemlere ait güncel bilgiler özetlemiştir.