Sağlık Hizmetlerinde Kullanıcı Katkıları: Paydaş Görüşleri Üzerinden Bir Araştırma


TOPÇUOĞLU E., ŞANTAŞ F.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.9, no.1, pp.83-101, 2023 (Peer-Reviewed Journal)