Education Information

Education Information

  • 2009 - 2012 Postgraduate

    Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

  • 2012 Postgraduate

    Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Polikliniğine başvuran TİP 11 diabetli hastaların HBA1C düzeyleri ve ilişkili faktörler Sustainable Development

    Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Yl) (Tezli)