Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Dr), Turkey

 • 2006 - 2010 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Hasankeyf Eyyûbîleri

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı

 • 2010 Postgraduate

  Mervaniler Devrinde dini gruplar arasındaki münasebetler

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü