Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of sex steroids on soleus muscle response in hypocalcemic medium (in vitro)

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, vol.185, no.2, pp.883-888, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Electrophysiology of papillary muscle in SAH: changes and N-acetylcysteine protection

JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY, vol.26, no.2, pp.95-100, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Yeni Nesil Cep Telefonu Frekansları ve Biyolojik Etkileri

Genel Tıp Dergisi, vol.31, no.3, pp.309-312, 2021 (Other Refereed National Journals)

ARI ZEHİRİNİN KARDİYOTOKSİK ETKİSİ: İN VİTRO ÇALIŞMA

Selçuk Tıp Dergisi, vol.25, no.1, pp.1-5, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Isolation, Identification and in vitro Characterization of C-Kit (+) Lin (-) Cardiac Progenitor Cells From Human Heart Tissue.

International Symposium on Cellular Therapy in Cardiovascular Medicine: Stem Cell Opportunity, Ankara, Turkey, 30 October - 01 November 2019

Serum levels of trace elements and vitamin D in children with asthma

’Türkiye mili pediatri derneği eğitim toplantısı çocuk hekiminin bir günü, Cyprus (Kktc), 26 - 29 April 2018

Kas Dokusunun Hipokalsemiye Yanıtı Üzerine Cinsiyetin ve Seks Steroidlerinin Rolü

22 Ulusal Biyofizik kongresi 28 Eylül -1 Ekim 2010, Aydın, Turkey, 28 September 2010, pp.30