Education Information

Education Information

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sağlık Yönetimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2009 - 2012 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Health Sciences, Health Administration, Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  Sağlık yönetimi lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi (Yl) (Tezli)