Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate Yaşlıda Polifarmasi ve Akılcı İlaç Kullanımı

 • Undergraduate Vücut Isısı Ölçme Becerisi (Uygulama)

 • Undergraduate Onkolojik Aciller

 • Undergraduate Yetişkin Aşılama

 • Undergraduate Solunum Sistemi Muayenesi

 • Undergraduate Periyodik Sağlık Kontrolü

 • Undergraduate Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme

 • Undergraduate Tromboz ve Hiperkoagülabilite

 • Undergraduate Kan Grupları

 • Undergraduate Paraneoplastik Sendromlar

 • Undergraduate Dolaşımsal Şok Patofizyolojisi

 • Undergraduate İrritabl Barsak Sendromu (İBS)

 • Undergraduate Kanserde Ağrı ve Destek Tedavisi

 • Undergraduate Tümör İmmünolojisi

 • Undergraduate Allerjik Hastaya Yaklaşım-Allerjenler

 • Undergraduate Malnütrisyon, Sarkopeni ve Beslenme Destek Tedavisi

 • Undergraduate Kemoterapötik Ajanlar

 • Undergraduate Miyeloproliferatif Hastalıklar

 • Undergraduate Kanser Tarama ve Erken Tanı

 • Undergraduate Kanserli Hastaya Yaklaşım

 • Undergraduate Klinik Ziyaretler- Dahiliye Polikliniği

 • Undergraduate Vital Bulgular

 • Undergraduate Karaciğer Tümörleri

 • Undergraduate İrritabl Barsak Sendromu

 • Undergraduate Karaciğer Sirozu

 • Undergraduate Kronik Hepatitler

 • Undergraduate Pankreas Hastalıkları

 • Undergraduate Akut Karaciğer Yetmezliği veKaraciğer Transplantasyonu

 • Undergraduate Akut Viral Hepatitler: Klinik veTedavi

 • Undergraduate Sistemik Muayene

 • Undergraduate Deri, Ekstremite ve GÜSMuayenesi

 • Undergraduate Ürtiker – Anaflaksi

 • Undergraduate Malabsorbsiyon Sendromları veÇölyak Hastalığı

 • Undergraduate İnflamatuar BağırsakHastalıkları (İBH)

 • Undergraduate Allerjik Hastaya YaklaşımAllerjenler

 • Undergraduate Yaşlıda Fizyolojik Değişiklikler

 • Undergraduate Alzheimer Hastalığı ve DiğerDemanslar