Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2016 - 2018 Vice Dean

  Yozgat Bozok University

 • 2008 - 2014 Head of Department

  Yozgat Bozok University

 • 1996 - 2006 Vice Dean

  Erciyes University

Courses

 • Postgraduate YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIĞI

 • Postgraduate TÜRKİYE’DE ÇOKPARTİLİ HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ I

 • Undergraduate Avrupa Tarihi III

 • Undergraduate BİTİRME TEZİ I

 • Undergraduate Osmanlı Denizcilik Tarihi I

 • Undergraduate İlkçağ Tarihi I

 • Postgraduate UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Postgraduate CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT PLİTİKASI I

 • Postgraduate CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT PLİTİKASI

 • Undergraduate Selçuklu Tarihi I

 • Postgraduate TÜRKİYE’DE ÇOKPARTİLİ HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ

 • Undergraduate Osmanlı Denizcilik Tarihi II

 • Undergraduate Türk Kültür Tarihi I

 • Undergraduate Bitirme Tezi I-II

 • Undergraduate Bitirme Tezi

 • Undergraduate Osmanlı Sosyo-İktisat Tarihi

 • Undergraduate Avrupa Tarihi III-IV

 • Undergraduate Çağdaş İslam Dünyası Coğrafyası Tarihi I-II

 • Undergraduate İnkılap Tarihi

 • Undergraduate Dünya Tarihi

 • Undergraduate Avrupa Tarihi

 • Undergraduate Çağdaş İslam Dünyası Coğrafyası Tarihi

 • Postgraduate Türkiye’xxde Çokpartili Hayata Geçiş Denemeleri

 • Undergraduate Türk Diplomasi Tarihi

 • Postgraduate Türkiye’xxde Çokpartili Hayata Geçiş Denemesi

 • Postgraduate Osmanlı Sosyo-İktisat Tarihi,

 • Undergraduate Türkiye’xxde Çokpartili Hayata Geçiş Denemeleri

 • Undergraduate Osmanlı Sosyo İktisat Tarihi I-II

 • Undergraduate Türk Diplomasi TarihiI-II

 • Undergraduate Avrupa Tarihi I-II

 • Undergraduate Dünya Tarihi I-II

 • Undergraduate Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 • Postgraduate Cumhuriyet Dönemi İktisat Politikası

 • Postgraduate Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası