Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1983 - 2016 Undergraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Turkey

 • 1989 - 2015 Postgraduate

  Ankara University, Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Psikoloji Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Çocuklarla çalışan infaz ve koruma memurlarına yönelik hazırlanan kişilerarası ilişkiler psikoeğitim programı'nın etkiliği

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1993 Postgraduate

  15-22 yaşları arasında bulunan ıslahevindeki, gözetim altındaki ve suç işlememiş gençlerin benlik saygısı ve yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması Sustainable Development

  Ankara University, Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Psikoloji Anabilim Dalı