Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Nurses' Perceptions of the Palliative Care Needs of Neonates With Multiple Congenital Anomalies

JOURNAL OF HOSPICE & PALLIATIVE NURSING, vol.22, no.2, pp.137-144, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Breastfeeding and Sexual Activity and Sexual Quality in Postpartum Women

BREASTFEEDING MEDICINE, vol.14, no.8, pp.587-591, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Psychometric Testing of the Turkish Version of the Premature Infant Pain Profile Revised-PIPP-R

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES, vol.48, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Is Umbilical Cord Arterial Lactate a Predictive Indicator of Term Neonate Well-being?

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.44, no.1, pp.88-94, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Ergenlerde Öfke ve Öfke Kontrolünde Hemşirenin Rolü

Vize Yayıncılık, 2021 (Other Refereed National Journals)

Experıenced Dıffıcultıes Of Mothers In Complementary Feedıng Process: A Qualıtatıve Study

Journal of Academic Research in Nursing, no.2, pp.300-308, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Prematüre Retinopatisi Muayenesi’nde ağrı yönetimi.

Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), vol.27, no.2, pp.170-175, 2018 (Other Refereed National Journals)

Individual Applications of Turkish Lactating Women to Increasethe their Breastmilk Production

Journal of Current Researches on Health Sector, vol.8, no.2, pp.121-134, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Problematic Behaviors Observed among Adolescents and Regarding Factors Case of Turkey

Asian Journal of Humanities and Social Studies, vol.4, no.4, pp.259-265, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yenidoğanlarda Göbek Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, vol.23, no.3, pp.252-261, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Haklarında Unutulanlar ve Çözüm Önerileri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.62-71, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MEDYAYA YANSIYAN ÇOCUK AKRAN ŞİDDETİ OLGULARININ İNCELENMESİ

Uluslararası 5.Adli Hemşirelik 4.Adli Sosyal Hizmet 3.Adli Gerontoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2019, vol.1, pp.355-361

Geleneksel Kaplıcalardan Çocuklar Ne Kadar Yararlanıyor?

1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 24 October 2017

Hemşirelerin Gözünden Fetus Ve Yenidoğan Haklarında Yaşanan Etik İkilemlere Bakış

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Annelerin Sarsılmış Bebek Sendromuna İlişkin Bilgileri ve Riskli Davranışlarının Belirlenmesi

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Olgularda Ensest Gerçeği ve Adli Yaklaşım

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017 Sustainable Development

Fetüs Haklarına İlişkin Hemşirelerin Bilgi Düzeyleri

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Termal Kaplıca Terapisinin Çocuklarda Kullanımına İlişkin Hemşirelerin Görüşleri: Yozgat Örneği

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları., 4 - 06 May 2017

Hemşirelik Öğrencilerinin Adli Hemşirelik Dersini Almaya İlişkin Görüşleri

Uluslararası II. Adli Hemşirelik Ve I. Sosyal Hizmet Kongresi, 3 - 04 November 2016 Sustainable Development

Medyaya Yansıyan Çocuklarla İlgili Adli Nitelikli Olgular

Uluslararası II. Adli Hemşirelik Ve I. Sosyal Hizmet Kongresi, 3 - 04 November 2016 Sustainable Development

Hemşirelerin Adli Vakaların Bildirimine İlişkin Görüşleri

Uluslararası II. Adli Hemşirelik Ve I. Sosyal Hizmet Kongresi, 3 - 04 November 2016 Sustainable Development

Yüksek Lisans Yapan Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Sorunlara Bakışı

Öğrenci Hemşirelerde Profesyonelleşme Süreci Sempozyumu, Turkey, 30 - 31 March 2016

Yüksek Lisans Yapan Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Sorunlara Bakışı

Öğrenci Hemşirelerde Profesyonelleşme Süreci Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 30 - 31 March 2016

6 12 aylık bebeklerde ilk süt dişinin sürümü sırasında yaşanan sorunlarla başetmede annelerin kullandıkları yöntemler

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan uygulamaya), Turkey, 27 - 29 May 2015

Yenidoğan kliniklerinde çalışan hemşirelerin araştırma önceliklerinin belirlenmesi niteliksel araştırma

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 5 - 07 March 2015

Books & Book Chapters

Astım

in: Pediatri Hemşireliği Vaka Temelli Yaklaşım, Özlem Avcı, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, pp.17-29, 2021

Palliative Pain Management in Pediatric Patients

in: Advanced in Health and Disease, Lowell T. Duncan, Editor, Nova Science Publisher, New York, pp.71-100, 2021

Normal Yenidoğan, Yüksek Riskli Yenidoğan ve Hemşirelik Bakımı

in: 1000+SORU-1000+Cevap Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt I, Prof. Dr. Ayla YAVA, Dr. Ögr. Üyesi Aynur KOYUNCU, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.261-267, 2021

Ethical Issues in Pediatric Palliative Care

in: Advances in Health and Disease, Lowell T. Duncan, Editor, Nova Science Publisher, New York, pp.125-146, 2021

Yenidoğanlarda güvenli ilaç uygulamaları ve hemşirenin sorumlulukları.

in: Yenidoğan Hemşireliği, MERAL BAYAT, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, pp.30-36, 2021

Bölüm 34-Çocuğa Karşı Kötü Muamele :Çocuk İstismarı ve İhmali

in: Adli Hemşirelik, İsmail Hamit Hancı, Yurdagül Erdem, Sevinç Polat, Editor, SEÇKİN Yayıncılık San ve Tic.AŞ, Ankara, pp.641-662, 2020 Sustainable Development

Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı

in: Çocukluk Çağında Sık Karşılaşılan Adli Sorunlar ve Hemşirelik Yönetimi., Sevinç POLAT, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.18-24, 2020 Sustainable Development

Çocuklarda Ağrının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi: Ölçekler

in: Çocuklarda Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımları, Nurcan Özyazıcıoğlu, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.43-50, 2019

Prematüre Bebek Ağrı Profili Ölçeği.

in: Hemşirelik araştırmalarında kullanılan ölçekler., Çelebioğlu Ayda, Aytekin Özdemir Aynur, Küçükoğlu Sibel, Yayan Emriye Hilal, Editor, Çukurova Nobel TıpKitapevi,, Antalya, pp.175-177, 2019

Ağrının Değerlendirilmesi

in: Çocuklarda Ağrı Yönetimi: Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için bir Rehber, SEVİNÇ POLAT, AYŞE GÜROL, Editor, Nobel, pp.112-139, 2018

Ağrılı İşlemlerin Yönetimi

in: Çocuklarda Ağrı Yönetimi: Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Bir Rehber, SEVİNÇ POLAT, AYŞE GÜROL, Editor, Nobel, pp.246-271, 2018

Bilişsel Gelişim

in: Çocuk Gelişimi I, AYŞE GÜROL, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, pp.184-207, 2018

Gelişimin Değerlendirilmesi

in: Çocuk Gelişimi I, AYŞE GÜROL, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, pp.53-79, 2018