Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

CHEMICAL CHANGES IN SEEDS AND FRUITS OF NATURAL GROWING ROSEHIP (Rosa sp.) FROM YOZGAT (TURKEY)

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.19, no.2, pp.123-134, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Some Pomological Properties of Promising Seed Propagated Walnut Genotypes from Inner Turkey

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.47, no.4, pp.1094-1099, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Characterization of quince (Cydonia oblonga Mill.) accessions by simple sequence repeat markers

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.43, no.1, pp.69-79, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Morphological characterization of cherry rootstock candidates selected from Samsun Province in Turkey

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.37, no.5, pp.575-584, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of IBA, Brassinosteroid, and Bacterial Applications on Rooting of Some Rosehip (Rosa canina L.) Genotypes by Hardwood Cuttings

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.539-549, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bitki Büyümesini Teşvik Eden Rizobakteri Uygulamalarının Armut Fidanlarının Veje

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, vol.35, pp.13-22, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yozgat ili Karanlıkdere Vadisinde Ayva Ön Seleksiyonu

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, vol.35, pp.23-29, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BIOACTIVE CONTENT OF Rosa canina BIOTYPES FROMTURKEY

Oxidation Communications, vol.40, no.1, pp.178-185, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yozgat ta Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların Rosa spp Seleksiyon Yoluyla Islahı

Bahçe, vol.45, no.2, pp.27-36, 2016 (Other Refereed National Journals)

Selections of Natural Growing Rose hips Rosa spp from Yozgat Province Turkey

Research Journal Of Agricultural Sciences, vol.9, no.1, pp.58-61, 2016 (Other Refereed National Journals)

Yield Quality and Nutritional Status of Organically and Conventionally Grown Strawberry Cultivars

Asian Journal of Plant Sciences, vol.6, no.7, pp.1131-1136, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Monitoring Nitrogen Status of Organically grown Strawberry Cultivars by Using Chlorophyll Meter Reading

Asian Journal of Plant Sciences, vol.5, no.5, pp.753-757, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Estimating Leaf Nitrogen Status of Strawberry by Using Chlorophyll Meter Reading

Journal of Biological Sciences, vol.6, no.6, pp.1011-1016, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yozgat’ta Kuşburnu Yetiştiriciliğinin Yeri ve Önemi

III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU, 3 - 05 May 2018

Sustainability of Genetic Resorcues: Yozgat-Akdağmadeni Salep Orchids.

International Final Cenference. Interactive Conservation Platform for Orchids Native to Greece and Turkey (ICON)., 18 - 21 April 2017

Amasya Elması Genotiplerinin Bitkisel Gelişimi Üzerine Klon Anaçların Etkisi

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 08 October 2011, vol.1, pp.79-86

Kiraz Vişne Anaç Islahında Son Gelişmeler

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 08 October 2011, vol.1, pp.258-265

BAZI ŞEFTALİ ÇEŞİTLERİNİN TEKKEKÖY SAMSUN EKOLOJİKKOŞULLARINA ADAPTASYONU

GAP VII. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 28 April - 01 May 2015, pp.280

Bazı Nektarin Çeşitlerinin Soğukta Muhafaza Performanslarının İncelenmesi

VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 25 September 2014, pp.38

Taşkirazı nın Cerasus angustifolia Üzümsü Meyve Olarak Kullanım Olanakları

III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 10 - 12 June 2009, vol.1, pp.282-286

Bazı Çilek Çeşitlerinin Samsun Sahil Koşullarında Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat, Turkey, 14 - 16 September 2006, vol.1, pp.70-74

Karadeniz Bölgesi Trabzonhurması Diospyros kaki L Seleksiyonu II

Ünye I. Trabzonhurması Sempozyumu, Ordu, Turkey, 25 - 26 November 2004, vol.1, pp.32-40

Samsun Çarşamba Ovası Koşullarına Uygun Ahududu Çeşitlerinin Belirlenmesi

Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 October 2003, vol.1, pp.353-356

Books & Book Chapters

Trabzon Hurması Yetiştiriciliği

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2012