Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde Görev Yapan Personelin Spor Yapma Alışkanlıklarının İncelenmesi

Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-12, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Metaphorical Perceptions of Physical Education Teachers Related to Sportive Digital Game

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.12, no.43, pp.60-74, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Metaphoral Analysis For The Teaching Staff Concept Of Physical Education And Sport Teachers

J Int Anatolia Sport Sci, vol.5, no.3, pp.29-36, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECTS OF PLYOMETRIC EXERCISE OF YOUNG SOCCER PLAYERS’xxTO COMBAT POWER AND AGGRESSIVENESS

JOURNAL OF INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCHES, vol.6, no.3, pp.66-71, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

GENÇ FUTBOLCULARDA PLİOMETRİK EGZERSİZLERİN MÜCADELEGÜCÜNE VE AGRESİFLİĞE ETKİSİ

JOIMAR ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.6, no.3, pp.66-71, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018 Dünya Kupasında Müsabakaları Kazanan ve Kaybeden Takımların Bazı Performans Parametrelerinin Karşılaştırılması

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.4, no.4, pp.426-436, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Comparing the Some Performance Parameters of the Winning and LosingTeams of World Cup 2018

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri, vol.4, no.4, pp.426-436, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECTS OF PLYOMETRIC EXERCISE OF YOUNG SOCCER PLAYERS’ TO COMBAT POWER AND AGGRESSIVENESS

Journal of International Multidisciplinary Academic Researches, vol.6, no.3, pp.66-71, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spora Bağlılık Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.7, no.17, pp.171-182, 2019 (Other Refereed National Journals)

Spora Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.7, no.17, pp.171-182, 2019 (Other Refereed National Journals)

A Meta-Synthesis Study on Leadership Behavior in Turkish School Management

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.35, pp.98-118, 2019 (Other Refereed National Journals)

Dijital Spor Oyunlarının Sporcular Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Fenomenolojik Bir Çözümleme

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.171-189, 2019 (Other Refereed National Journals)

Öğretim Üyelerinin Türk Sporunun Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Görüşleri:Fenomenolojik Bir Çözümleme

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.27, pp.702-722, 2019 (Other Refereed National Journals)

Examination of Physical Activity and Life Quality Levels of University Students in Terms of Related Factors

Journal of Education and Learning, vol.8, no.1, pp.120-130, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Thoughts of Secondary, High School and University Students about Unwanted and Violent Behaviors in Sports

Universal Journal of Educational Research, vol.7, no.1, pp.266-271, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Y ve Z Nesil Taekwondocuların Sürekli Öfke Düzeylerinin Saptanması ve İlişkili Faktörler

Turkish Studies, vol.13, no.26, pp.267-280, 2018 (Other Refereed National Journals)

Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenleri Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğretme Tutkusunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.26, pp.427-446, 2018 (Other Refereed National Journals)

A Phenomenological Analysis on Evaluation of Sports Management Department Curriculum by Sports Sciences Faculty Members

Journal of Curriculum and Teaching, vol.7, no.2, pp.139-150, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determination Of Stress Factors According To Variables And İnvestigation Of Their Relation To Empathetical İnclination Of Karate Referees

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.33, pp.1973-1995, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Metaphoric Perceptions of School Principals towards Physical Education Term

International Journal of Higher Education, vol.7, no.5, pp.194-205, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Determination of Stress Factors According to Variables and Investigation of Their Relation to Empathetical Inclination of Karate Referees

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.33, pp.1973-1995, 2018 (Other Refereed National Journals)

A Metasynthesis Study Related to Exhaustion Concept of Teachers in Turkey

World Journal of Education, vol.8, no.5, pp.31-40, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Analysis of Problem-Solving Skills and Related Factors for Some Students Studying at Different Schools of Physical Education and Sports

Asian Journal of Education and Training, vol.4, no.4, pp.295-301, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Spor Yapan ve Spor Yapmayan (Sedanter) Lise Öğrencilerinin Meraklılık Düzeylerinin Belirlenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.1649-1660, 2018 (Other Refereed National Journals)

Examınıng Psychologıcal Achıevementsof The Famılıes Of Chıldren Partıcıpatıng Insummer Sport Schools1

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.41-47, 2013 (Other Refereed National Journals)

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi Kırşehir İli Uygulaması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.265-277, 2012 (Other Refereed National Journals)

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeyleri

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.42-52, 2011 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

Dijital Oyun Kavramına Yönelik: Bir Meta-Sentez Betimleme

in: Spor Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, Doç. Dr. Mehmet ILKIM, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.79-101, 2021

Hentbol Hakemlerinin Stres Faktörlerinin İncelenmesi

in: Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Zeynep Filiz DİNÇ, Editor, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, pp.17-32, 2020

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Kaliteleri İle Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, DOÇ. DR. ÖZGÜR KARATAŞ, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.235-254, 2020

Bireysel Spor ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Çoklu Zeka ve Kinestetik Zeka Türünün İncelenmesi

in: Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II, DOÇ. DR. ÖZGÜR KARATAŞ, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.270-286, 2020

Purposes and Characteristics of Internet Use Among Students Studying at the Schools of Physical Education and Sports

in: New Horizons in Educational Sciences - II, Turhan Çetin, Almasa MULALIĆ, Ayfer ŞAHİN, Nudžejma OBRALIĆ, Editor, Lambert Academic Publishing, Riga, pp.175-194, 2018

Purposes and Characteristics of Internet Use Among Students Studying at the Schools of Physical Education and Sports

in: New Horizons in Educational Sciences II, Turhan Çetin, Almasa MULALIĆ, Ayfer ŞAHİN, Nudžejma OBRALIĆ, Editor, Lambert Academic Publishing, Riga, pp.175-194, 2018

Purposes and Characteristics of Internet Use Among Students Studying at School of Physical Education and Sports

in: New Horizones in Education Sciences II., Turhan Çetin, Ayfer Şahin, Almasa Mulalıc, Nudzejma Obralıc, Editor, Lambert Academic Publication Press, Riga, pp.175-194, 2018