Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İktisadi Göstergelerin Beklenen Yaşam Süresi Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi

İstanbul İktisat Dergisi, vol.70, no.1, pp.163-181, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ENFLASYONUN STOKASTİK BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR NARDL YAKLAŞIMI

Journal of Life Economics, vol.5, no.4, pp.57-74, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

TÜRKİYE’DE İKİZ AÇIK HİPOTEZİ: TODA-YAMAMOTONEDENSELLİK YAKLAŞIMI

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.2, no.2, pp.231-240, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), vol.4, no.18, pp.70-80, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

FAİZ ORANLARI VE DÖVİZ KURU DÖNEMSEL ANALİZİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Journal of Academic Value Studies, vol.3, no.13, pp.199-205, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sürdürülebilir Turizmin Yozgat Ekonomisindeki Yeri

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.3, pp.516-527