Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tokat İli Meyve-Sebze Üretiminde Pestisit Kullanımı ve Üreticilerin Bilinç Düzeyleri

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.7, no.10, pp.1515-1521, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yeşilırmak Tarım Havzasındaki Üreticilerin İklim Değişikliği, Kuraklık Ve Sulama Alışkanlıkları Konusundaki Bilinç Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Journal of Current Researches on Educational Studies(JoCuRES), vol.7, no.1, pp.71-86, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Production, Yield Change and Acreage Projection Results of Selected Field Cropsand their Projection Results in Turkey

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.7, no.1, pp.265-306, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Association of Global Warming Effect with Polluting and their Projections in Selected Provinces of Coastal and Inland Middle-Black Sea Region

Journal of Current Researches on Business and Economics, vol.7, no.1, pp.151-164, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Walter Diyagramları Yoluyla Batı Karadeniz Tr-83 Bölgesi Üçüncü Düzeyİllerinde Kuraklığın Araştırması

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesime Olası Etkileri

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.0, no.0, pp.280-285, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Üretim Fiyat İlişkisinde Almon Polinomial Tekniği Yaklaşımı Samsun İli Çeltik Örneği

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2014 (Other Refereed National Journals)

An Analytical Evaluation of Production Price Relation in Potato Production Using Koyck Approach

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.2, no.1, pp.42-46, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

ÜRETİM EKONOMİSİ VE Üretimin Yönetimi

NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., 2020

MAKROEKONOMİK TEORİ

NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD.ŞTİ, 2019

MİKROEKONOMİ

NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD STİ, 2019