General Information

Biography

Berkan Karagöz 25 Mayıs 1983 tarihinde Balıkesir’de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesir’de görmüş, lisansını Marmara Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünde 2005 yılında birincilikle tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini yine 2008 yılında Marmara Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise “Mali Yerelleşme ve Yatay Eşitsizlik Sorunu: Türkiye Örneği” tez çalışmasıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 2015 yılında almıştır. Karagöz’ün kamu ekonomisi ile yerel yönetimler ekonomisi ve maliyesi alanında birçok makalesi ve kitap çalışması bulunmaktadır. Halen, Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde Doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları: Kamu ekonomisi ve yerel yönetimler ekonomisidir.

Institutional Information

Unit
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Department
Maliye
Program
Maliye Teorisi

Contact