Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ALADAGLAR KURTTEPE (YAHYALI-KAYSERI) ARSENICRICH OXIDE LEAD MINERALISATION

ABANT 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Bolu, Turkey, 28 - 30 December 2023, pp.884-891

TRACE ELEMENTS IN BITUMEN, KEROGEN AND PYROLYSED OIL SHALE

ABANT 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Bolu, Turkey, 28 - 30 December 2023, pp.878-883

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN (NTE) MADEN YATAKLARINDA KÖKEN BELİRTECİ OLARAK KULLANILMASI

ANADOLU 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 December 2022, pp.1219-1229

JEOLOJİK ORTAM BELİRTECİ OLARAK NADİR TOPRAK ELEMENTLER

ANADOLU 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 December 2022, pp.1230-1241

CHEMOSTRATIGRAPHY APPLICATIONS IN HYDROCARBONRICH BASINS

EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, İzmir, Turkey, 24 - 25 December 2022, pp.1296-1300

IN HYDROCARBON SEARCHES GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETER (GC-MS) TECHNIQUE AND ITS APPLICATION

EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, İzmir, Turkey, 24 - 25 December 2022, pp.1289-1295

Correlation of Rare Earth Element (REEs) content in Turkey and World, and contribution of Rare Earth Elements to nano technology

9th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2022, vol.4, pp.49-52

YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARINA GENEL BİR BAKIŞ

ABANT 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Bolu, Turkey, 01 December 2022, pp.344-349

Change Related to Depth of 226Ra, 232Th and 40K Activities in Bituminous Shales of Hirka Formation (Beypazari, Ankara/Turkey).

The International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18). June 19-21, 2018, 19 - 21 June 2018

Rare Earth Element Characteristics and Organic Geochemistry of Lower Eocene Çeltek Formation Oil Shales (Sorgun Yozgat Turkey)

The International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM’18), 19 - 21 June 2018

An Example for Sulfur Isotope Geochemistry: Balıkesir

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGI SCIENCES, 22 - 25 December 2017, pp.26

Rare-earth Elements (REEs) geochemistry of organic matter rich oil shales in Beydili, Beydili Kayasi and Taşpınar (Nallıhan-Ankara-Turkey)

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Turkey, 2 - 04 November 2017

Using organic materials to Recycle Rare Earth Elements from Wastewater

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.158

Application of Rare Earth Element (REEs) Investigation of Oil Shale: A Case Study from the Çeltek Formation, Sorgun, Yozgat (Turkey)

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies(November 2-4, 2017), Tokat, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.156

“Understanding Naturally Occuring Radioactive Materials (NORMs) and Rare Earth Element (REE) in Oil Shales (Çeltek Formation, Sorgun Yozgat Turkey)”

X. International Conference on Nuclear Structure Properties (NSP2017), Karabük, Turkey, 20 - 22 September 2017, vol.1, pp.66

An Example Of Radioactive Uranium Enrichment In Oil Shales Celtek Formation (Sorgun-Yozgat/Turkıye)

X. International Conference on Nuclear Structure Properties (NSP2017), 20 - 22 September 2017, vol.1, pp.65

Coal Petrography analysis of Ç and SJ no of samples that belongs to New Çeltek Coal Companies

Bozok University 1St International Underground Resources and Energy Conference., Yozgat, Turkey, 6 - 08 October 2016 Sustainable Development

Application of Sulfur and Carbon Isotopes for Geochemical Investigation of Oil Shale A Case Study from the Çeltek Formation Sorgun Yozgat Turkey

Bozok University 1St International Underground Resources and Energy Conference., Yozgat, Turkey, 6 - 08 October 2016

Variation of Trace and Radioactive Elements in Oil Shales A case study on Hatıldağ and Çayırhan Oil Shales

Bozok University 1St International Underground Resources and Energy Conference., Yozgat, Turkey, 6 - 08 October 2016

Sulfur Isotope Characterıstics Of Middle Mıocene Çayırhan Oil Shales Beypazarı Ankara Turkey

Geological Society of America (GSA)’s 125th Anniversary Annual Meeting Exposition, Denver CO (Colorado)., United States Of America, 27 - 30 October 2013, vol.45

Source rock characterization and depositional environment of The Middle Miocene Hirka Formation (Beypazari-Ankara/Turkiye)

25th International Meeting on Organic Geochemistry,s. 464, 18 - 23 September 2011, Interlaken, Switzerland., 18 - 23 September 2011

Şeyl türü kayaçların (Tekirler-Nallıhan/Ankara) redoks depolanma koşulları.

35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, s, 111-112, 4-7 Ekim 2010, Konya., Turkey, 4 - 07 October 2010

Kepeztepe (Nallıhan,Ankara) Civarı Organik Kayaçlarında Element Zenginleşmeleri.

IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, s.105-106, 26-28 Mayıs, Elazığ., Turkey, 26 - 28 May 2010

Kepeztepe (Nallıhan,Ankara) Civarı Organik Kayaçlarının Redoks Depolanma Koşulları.

IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, s.103-104, 26-28 Mayıs, Elazığ., Turkey, 26 - 28 May 2010

Plant Diversity And Elements Content Of Hirka Formation Black Shales (Beypazari), Ankara, Türkiye

International Conference on Plants Environmental Pollution 6 - 11 / July / 2009, Erciyes University, Kayseri / TURKEY., 6 - 11 July 2009

Bolu Havzasi petrollü kireçtasi ve seyllerinin depolanma ortamlarina organik jeokimyasal bir yaklasim.

17th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey (ANKARA)., 13 - 15 May 2009 Sustainable Development

Organik Maddece zengin Akkuyu Formasyonunda Iz Element Zenginlesmeleri (Orta Toroslar/Türkiye).

Prof.Dr.Servet Yaman Maden yataklari-Jeokimya Çalistayi, s. 40, 23-25 Ekim 2008. Ç.Ü. Mühendislik Mimarlik Fakültesi, Jeoloji Mühendisligi Bölümü, Balcali, ADANA., Turkey, 23 - 25 October 2008

Triyas yasli Tarasçi Formasyonu (Orta Toroslar/Türkiye) kireçtaslarinda iz elementlerin biyolojik birikim oranlari (BBO).

Prof.Dr.Servet Yaman Maden Yatakları-Jeokimya Çalıştayı, s 39, 23-25 Ekim 2008. Ç.Ü. Mühendislik Mimarlik Fakültesi, Jeoloji Mühendisligi Bölümü, Balcali, ADANA., Turkey, 23 - 25 October 2008

Veliler Civari (Mengen/Bolu) Petrollü Seyllerinde Majör Ve Minör Element Zenginlesmeleri.

III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, s,17-18, Kocaeli.Üni. Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 16-18 EKİM 2008, BURSA., Turkey, 16 - 18 October 2008 Sustainable Development

Üst Jura Akkuyu Formasyonunda Biyojeokimyasal İncelemeler (Orta Toroslar/Türkiye).

III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, s,13-14, Kocaeli.Üni. Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 16-18 EKİM 2008, BURSA., Turkey, 16 - 18 October 2008

Organik madde içeren Tarasçi formasyonu kireçtaslarinda tespit edilen iz elementlerin zenginlesmeleri (Orta Toroslar/Türkiye).

III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, s,37, Kocaeli.Üni. Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 16-18 EKİM 2008, BURSA., Turkey, 16 - 18 October 2008

Veliler Civari (Mengen/Bolu) Petrollü Seyllerinin Kaynak Kaya Potansiyeli.

III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, s,15-16, Kocaeli.Üni. Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 16-18 EKİM 2008, BURSA., Turkey, 16 - 18 October 2008 Sustainable Development

Orta Toroslarda Bulunan Karbonat-Yankayaçli Pb-Zn Damar Cevherlesme Ürünlerinin Kükürt Izotop Nitelikleri.

Türkiye Kursun Çinko Yataklarinin Jeolojisi, Madenciligi ve Mevcut Sorunlari Sempozyumu,s 200-208, 14-16 Ocak 2008, İstanbul., Turkey, 14 - 16 January 2008

Hidrotermal Yataklarda Eu ve Ce Karakteristiklerinin Degisimi ve Jenez Açisindan Degerlendirilmesi.

Çukurova Üniversitesi 30. Yil Jeoloji Sempozyumu, s.44-45, Adana (Türkiye)., Turkey, 25 - 27 October 2007

Books & Book Chapters

MAIN AND TRACE ELEMENT "CONTENT AND ENRICHMENT" OF GROWING PLANT SPECIES AROUND ESKİŞEHİR BORON MINES IN THE WESTERN ANATOLIA BASIN OF TÜRKİYE

in: MEDICINAL AND ECONOMIC IMPORTANCE OF PLANTS, Assoc. Prof. Dr. Hülya DOĞAN, Prof. Dr. Hatice BAŞ, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.217-242, 2023

The Relationship between Depositional Processes and Biological Productivity of Bituminous Claystones: Ilgin (Konya) Field

in: General Topics in Geology and Earth Sciences 1, Doç. Dr. Berna Yavuz Pehlivanlı, Editor, BIDGE Publications, Ankara, pp.23-40, 2023

DOĞAL JEOKİMYASAL STRES ALTINDAKİ BİTKİ TÜRLERİNİN İZ ELEMENT VE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİN (NTE) BİRİKİMİ

in: TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDSİPLİNER GÜNCEL ÇALIŞMALAR III, Doç. Dr. Kübra YAZİCİ ve Doç. Dr. Hülya DOĞAN, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.113-143, 2023

Nadir Toprak Element (NTE) Oksidler, Alaşımlar, Bileşenlerin Özellikleri ve Uygulamaları

in: Jeoloji ve Yer Bilimlerinde Genel Konular 1, Doç. Dr. Berna Yavuz Pehlivanlı, Editor, BİDGE Yayınları, Ankara, pp.151-179, 2023

ARSLANLI (SEYİTÖMER/KÜTAHYA) SAHASI BİTÜMLÜ ŞEYLLERİNDE REDOKSA DUYARLI İZ ELEMENTLER İLE ZİRKON’NUN JEOKİMYASAL DAVRANIŞLARI VE ORGANİK MADDE İLE OLAN İLİŞKİLERİ

in: TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL ÇALIŞMALAR II, Doç. Dr. Hülya DOĞAN, Doç. Dr. Kübra YAZİCİ, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.337-368, 2023

Sulfur Isotope Fractionation During Sulfate Reduction in Organic-Rich Cayirhan Oil Shales (Cos) (Beypazari, Ankara / Turkey)

in: Current Debates on Natural and Engineering Sciences 5, Hikmet Y. ÇOĞUN İshak PARLAR, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.526-535, 2022

Arslanlı (Seyitömer/Türkiye) Sahası Bitümlü Kayaçlarında Redoksa Duyarlı, Organofilik, Detritik ve Karbonat Minerali Oluşturan Elementlerin Zenginleşmeleri

in: Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 7, Hikmet Y. ÇOĞUN Hasan ÜZMUŞ İshak PARLAR, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.565-578, 2022

Metrics

Publication

74

Citation (WoS)

24

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

40

H-Index (Scopus)

6

Project

8

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals