General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Yönetimi
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Health Management

Metrics

Publication

61

Project

2

Thesis Advisory

3

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

1990 K.Maraş/Göksun doğumlu. 2013 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nden lisans, 2016 yılında yüksek lisans ve 2020 yılında doktora programından mezun oldu. 2013-2015 yılları arasında Yozgat Bozok Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2015-2018 yıları arasında Süleyman Demirel Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2018 yılından itibaren Yozgat Bozok Üniversitesinde çalışmakta ve Dr. Öğr. Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi, sağlık planlama ve politikası, sağlık istatistiği, halk sağlığı, kamu özel işbirlikleri, şehir hastaneleri ve nitel araştırma yöntemleri alanlarında çalışmalarını yürütmektedir.  Son zamanlarda ise, sağlık göstergeleri üzerinden ekonometrik modellemeler, panel veri analizleri ve veri zarflama analizleri birlikte ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarına ilgi duymakta ve bunlarla ilgili çeşitli araştırmalar yapmaktadır.