Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mantıku’t-Tayr’da tasvirî fiiller

RUMELİDE DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.18, pp.14-22, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Derleme Sözlüğü’xxnden Hareketle Kahramanmaraş Ağzına Ait Bir Söz Varlığı Denemesi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), vol.7, no.4, pp.2260-2272, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

HOCA DEHHÂNÎ DİVANI’NIN DİL BİLGİSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.15, pp.261-283, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Derleme Sözlüğü’nde Görülen /Ğ/ Eksenli Ses Olayları

AKADEMİK HASSASİYETLER, no.7, pp.147-165, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDEKİ ATASÖZLERİ: MANTIKU’xxT-TAYR ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1398-1410

Hoca Dehhânî Divanı’xxndaki Deyim, Atasözü ve Kalıp Sözler

UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, vol.1, pp.561-579

Gülşehrî’nin, Mantıku’t-Tayr ile Eski Anadolu Türkçesinin Gelişmesine Katkısı Üzerine

1. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017