Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Tıp Tarihi Ve Etik A.B.D. (İng.), Kyrgyzstan

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Erciyes University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Kırgızistan’da Yeni Eğitim Sistemi Ceditçilik ve İşenaali Arabayev

  Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr)

 • 2008 Postgraduate

  Çarlık Dönemi Türkistan’da Fikir Akımları

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü