Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÖZ BENLİĞİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DERMOKOZMETİK ÜRÜN PAZARI İÇİN İNCELENMESİ

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.6, no.2, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastanelerde Performans Değerleme Sisteminin Çalışan Motivasyonuna Etkileri Hakkında Çalışan Görüşleri (Çankaya İlçesi Örneği)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, pp.519-536, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.293-305, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN ALGILANAN DURUMSAL LİDERLİK STİLLERİ (ANKARA’DA BİR ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ)

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.3, no.3, pp.80-96, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK SÖZLEŞMELERİ İLEÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.4, no.12, pp.617-632, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yetim İlaçların (Orphan Drugs-Nadir Hastalıklarda Kullanılan İlaçlar) Türkiye’de ve Dünyadaki Durumu

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, vol.4, no.3, pp.196-201, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Büyükşehirlerde Çalışan Nüfusun Türkiye’xxdeki Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası Hakkında Beklentileri

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, vol.3, no.4, pp.126-138, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)