Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İnternet Ortamındaki Şiddet Sunumları ve Yol Açtığı Sosyal Travmalar

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.280-296, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Predictive Power of University Students’ Alienatıon to The Learned Resourcefulness

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.48, pp.650-667, 2018 (Other Refereed National Journals)

Akran Zorbalığına Uğrayan Kurbana Karşı Empati Ölçeğinin Türk Kültürü’ne Uyarlanması

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.840-851, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modern Toplumda Serbest Zamanın İşlevi ve Planlanması

Akademik Hassasiyetler, vol.5, no.9, pp.77-92, 2018 (Other Refereed National Journals)

İdeal Öğrenci Velisi Üzerine Nitel Bir Çalışma

E uluslararası eğitim araştırmaları dergisi, vol.9, no.1, pp.51-65, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Başarısına Okul Yöneticisinin Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), no.43, pp.93-109, 2017 (Other Refereed National Journals)

Toplum-Anlam İlişkisi Açısından Anlamın Sosyalliği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.191-215, 2017 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyi

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.18, no.1, pp.405-427, 2017 (Other Refereed National Journals)

Batı Edebiyatında Polisiye Romanın Gelişimi Sürecinde Düşünsel ve Sosyal Etkiler

Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, pp.1-14, 2015 (Other Refereed National Journals)

Distopik Romanlarda Toplumsal Kurgu

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.1, pp.57-79, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kitle Haberleşme Araçlarının Gençlerin Dil ve Anlam Algısına Etkisi

Yeni Türkiye Dergisi, vol.9, no.55, pp.1243-1256, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Edebiyat Eseri Toplumun Aynasıdır Edebiyat Sosyoloji İlişkisi Üzerine

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.104, no.738, pp.59-64, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye de Kentsel Dönüşüm Sürecinin Polisiye Roman Üzerine Yansımaları

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.104, no.735, pp.52-60, 2013 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Modernizmin Ölüm İdeolojisi ve Polisiye Romanda Ölümün Şeyleşmesi

Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türk Edebiyatında Polisiye Romanlar

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.99, no.705, pp.244-251, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Dilin Etik Yapılanması ve Ahlaki İşlevi

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, no.1, pp.43-61, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türk Kültüründe Öğüt Geleneği

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.86, no.622, pp.557-570, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Modernizmin Ulusal Dil Bilinci Üzerine Etkisi

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.2, no.609, pp.765-770, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Gaspıralı İsmail Beyin Gazeteci Kişiliği

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, pp.529-536, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Gençlerin Sosyalleşme Sürecine Kitle İletişim Araçlarının Etkisi

Türk Yurdu, vol.14, no.110, pp.22-31, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Modernitede Anlam ve Bilinç İlişkisinin Dönüşümü

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

Modern Toplumda Bireyde Otorite Algısının Dönüşümü

Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

Adli Sosyal Hizmet Uzmanlığının Gelişirilmesi

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017 Sustainable Development

Çalışan Çocuklar

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017

Varlık Değer İlişkisi Bağlamında Eğitilen Birey Ontolojisine Bakış

VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 05 November 2016, pp.191-197

Bozok Üniversitesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyi

Birinci Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.593-608

The Transformation of Femininity in Modernity

2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.220-226 identifier

Youth communication technology addiction and leisure time education

1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015, pp.423-426 Sustainable Development identifier

The Predictive Power of University Students' Alienation to the Learned Resourcefulness

2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.211-219 identifier

Epistemik Bir sorun Olarak Bilginin Niteliği ve Eğitimin Gerçekliği

EyforVI. Eğitim Yönetimi Forumu, Cyprus (Kktc), 5 - 07 November 2015

The Sociality of Meaning and Meaning Paradigm of Modernity

V. European Conferernce on Social and Behavioral Science, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 10 - 15 September 2014

Modernleşme Yoluyla Küreselleşen Dünyanın Yeni İletişim Dili

I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Kırıkkale, Turkey, 16 - 17 April 2009, pp.597-605

Books & Book Chapters

Edebiyat ve Sosyoloji İlişkisi

in: Kültür, Sanat, Edebiyat, Sosyolojisi, Prof. Dr. Durmuş Ali Arslan, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.487-505, 2018

Ekonomik Küreselleşme ve Eğitim

in: Sosyal, Beşeri ve idari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-VI, Türkan Erdoğan, Yıldırım Atayeter, Sevcan Yıldız, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.175-196, 2018

Eğitim ve Toplum

in: Sosyoloji, Toplumbilim-İçtimaiyat, İlmi Umran, Prof. Dr. Durmuş Ali ASLAN, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.177-195, 2018

Polisiye Roman ve Toplum

Eyuder Yayınları, Ankara, 2016

Küreselleşme ve Yabancılaşma

in: Günlük Yaşamı Anlamak, Ali Arslan, Mustafa Çağlayandereli, Editor, Paradigma Akademi Yayınevi, Çanakkale, pp.179-202, 2016

Modern Toplumun Başarı Miti ve Tükenen İnsan

in: Eğitime Dönüş, Emine Babaoğlan, Erkan Kıral, Adem Çilek, Editor, Eyuder Yayınları, Ankara, pp.184-191, 2016

Varlık Değer İlişkisi Bağlamında Eğitilen Birey Ontolojisine Bakış

in: Eğitime Dönüş, Emine Babaoğlan, Erkan Kıral, Adem Çilek, Editor, Eyuder Yayınları, Ankara, pp.191-198, 2016

Orhan Şaik Gökyay Türk Dil Kurumu ve Türk Dili Dergisi

in: Orhan Şaik Gökyay VIII, Nail Tan, Kudret Ünal, Editor, Kültür Ajans, Ankara, pp.74-87, 2012