Education Information

Education Information

  • 2002 - 2006 Postgraduate

    Kütahya Dumlupinar University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2006 Postgraduate

    Siyasal toplumsallaşma, siyasal kültür ve siyasal katılım arasındaki ilişkinin kavramsal analizi Sustainable Development

    Kütahya Dumlupinar University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi