Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

USING DIGITAL TOOLS IN EMERGENCY REMOTE TEACHING PRACTICES: EXPERIENCES OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES

ICOLDE 2022 INTERNATIONAL CONGRESS ON OPEN LEARNING AND DISTANCE EDUCATION 2022, Erzurum, Turkey, 29 - 30 November 2022

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ RESİMLERİNE EBEVEYNLERİN YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2019) “Çocukluğun İnşası”, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Education and Fine Arts (BILMES EDU-ART 2018), 5 - 08 July 2018

ANASINIFLARINDAKİ REHBERLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017, pp.186-187

2004-2017 YILLARI ARASINDA OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE ÇOCUK RESİMLERİ: İÇERİK ANALİZİ

I.Uluslararası Eğitim Araştımaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017, pp.109-110

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER ALGILARININ ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017, pp.88-89

PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ VIEWS TOWARDS HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY COURSE

14th INTERNATIONAL JTEFS/BBCC CONFERENCESUSTAINABLE DEVELOPMENT, CULTURE, EDUCATION.Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development, 12 - 14 May 2016

Books & Book Chapters

Erken Çocukluk Eğitiminde Sürdürülebilirlik İçin Eğitim

in: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER EKSENİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, Gürbüz, Süleyman, Editor, Orion Yayınevi, Ankara, pp.111-142, 2022 Sustainable Development

Bebeklik ve Oyun Döneminde Gelişim ve Eğitim

in: Bebeklik ve Oyun Döneminde Gelişim ve Eğitim, Deniz Ümit, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.236-253, 2021

Erken çocukluk döneminde sosyal gelişimin değerlendirilmesi

in: Çocuğu tanıma ve değerlendirme, Günseli Yıldırım,Güzin Özyılmaz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.121-150, 2020

Metrics

Publication

17
UN Sustainable Development Goals