Res. Asst. AYŞE FEYZA ŞAHİNKUŞU


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

İktisat Tarihi


Research Areas: Economic History and History of Economic Thought

Metrics

Publication

10

Project

1

Education Information

2014 - Continues

2014 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat (Dr), Turkey

2010 - 2014

2010 - 2014

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

2004 - 2009

2004 - 2009

Undergraduate

Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

Dissertations

2014

2014

Postgraduate

İmparatorluktan cumhuriyete Türk sanayinin gelişimi için yapılan çalışmalar: 1930 Sanayi Kongresi ve sonrası

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi (Yl) (Tezli)

Research Areas

Economic History and History of Economic Thought

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Research Assistant

Yozgat Bozok University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

A Research On The History Of Economic Relationships Between The Baltic Sea Region And Turkey In The Light Of Archival Documents

Şahinkuşu A. F.

XVIII World Economic History Congress 2018, Massachusetts, United States Of America, 29 July - 03 August 2018, pp.1

2017

2017

NEVŞEHİRLİ DAMAT İBRAHİM PAŞA DÖNEMİNDE GELEN YABANCI ELÇİ KABULLERİNİN MALİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÖZDEĞER M., ŞAHİNKUŞU A. F.

ULUSLARARASI LALE DEVRİ’NDE OSMANLI DEVLETİ VE DAMAT İBRAHİM PAŞA SEMPOZYUMU, 9 - 12 November 2017, pp.70

2017

2017

NEVŞEHİRLİ DAMAT İBRAHİM PAŞA DÖNEMİNDE İSTANBUL’DA DOKUMA SANAYİNİN GELİŞİMİ

ÖZDEĞER M., ŞAHİNKUŞU A. F.

ULUSLARARASI LALE DEVRİ’NDE OSMANLI DEVLETİ VE DAMAT İBRAHİM PAŞA SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.69

2016

2016

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE YEREL BANKACILIK UYGULAMALARI KOCAELİ HALK BANKASI ÖRNEĞİ

ŞAHİNKUŞU A. F.

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINAR CONFERENCE (IMUCO), Antalya, Turkey, 21 April - 22 January 2016

Books & Book Chapters

2023

2023

XIX. YÜZYILDA BASRA KÖRFEZİ’NDE İNCİ AVCILIĞI VE İKTİSADİ ÖNEMİ

Özdeğer M., Şahinkuşu A. F.

in: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, İhsan Kuran, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları (e-kitap), İstanbul, pp.8-16, 2023

2022

2022

DIŞ BORÇLAR, GSYİH, BÜYÜME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dişbudak C., Şahinkuşu A. F.

in: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER EKSENİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gürbüz, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.183-202, 2022

2022

2022

YOZGAT’TA EKONOMİ, TİCARİ SEKTÖRLER VE ULAŞIM

Şahinkuşu A. F., Özdeğer M.

in: Yozgat Tarihi ve Kültürü Cilt 3, Doç. Dr. Ebubekir Güngör, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.153-170, 2022

Supported Projects

2022 - 2022

2022 - 2022

Yozgat Tarihi ve Kültürü

Project Supported by Other Official Institutions

Şahinkuşu A. F., Güngör E. (Executive)


Scholarships

2018 - 2018

2018 - 2018

XVIII World Economic History Congress - MIT Boston- Travel Grant

Other International Organizations