Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile Bazı Makro Değişkenler Arasındaki İlişki: Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli Analizi

2. ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ALANYA, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.119-131 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Türkiye'de Sigortacılık Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme

in: Ekonomi ve Finans Çalışmaları, Doç. Dr. Yüksel AYDIN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.175-185, 2021

SİGORTANIN TEMEL İLKELERİ

in: SİGORTACILIĞA GİRİŞ, IŞIK MÜRŞİT, CAN YEŞİM, Editor, LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, pp.51-58, 2017

Metrics

Publication

8

Project

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals