Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DE FISHER ETKİSİ BAĞLAMINDA ENFLASYON VE FAİZ ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NON-PARAMETRİK ANALİZİ

INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.165-177

Sürdürülebilir Turizmin Yozgat Ekonomisindeki Yeri

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.3, pp.516-527

Faiz Oranları ve Döviz Kuru Dönemsel Analizi Türkiye Örneği

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya (Alanya), Turkey, 18 - 20 May 2017

The Dynamic Effects of Renewable Energy on Economic Growth

5th International Renewable Energy Congress (IREC), Hammamet, Tunisia, 25 - 27 March 2014 Sustainable Development identifier identifier

The Impact of Foreign Direct Investments on SMEs' Development

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.107-115 Sustainable Development identifier

Borçlanma ve Büyüme Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir Ekonometrik Araştırma

2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30 May - 06 June 2010, vol.1

İçsel Büyümede Araştırma Geliştirme Faaliyetleri ve Girişimciliğin Etkisine Yönelik Ekonometrik Bir Araştırma

2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Manas Üniversitesi, 07 May 2010 - 10 May 2008, vol.1

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DE 1923’DEN 2023’E SANAYİLEŞME SÜRECİ

in: 1923’DEN 2023’E TÜRKIYE EKONOMISI, Ahmet Fazıl ÖZSOYLU, Emine KILAVUZ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.95-126, 2023

COVID-19 SALGINININ KÜRESEL EKONOMİ ve SAĞLIK ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME

in: Sağlık Ekonomisi, DOÇ. DR. NADİDE SEVİL TÜLÜCE, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.215-224, 2022

COVID-19’UN BORSA VE PETROL FIYATLARI PERFORMANSI ÜZERINDEKI ETKISI: REGIME-SWITCH YAKLAŞIMI

in: COVID - 19 PANDEMİSİNİN İKTİSADİ VE SOSYAL ETKİLERİ, Figen Tombak, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.61-69, 2021

Financial Liberalization, CapitalMovements, and Economic Growth inAsia: A Panel Structural VAR Approach

in: Economic Growth and Financial Development, Muhammad Shahbaz, Alaa Soliman, Subhan Ullah, Editor, Springer, Gewerbastresse, pp.135-153, 2021 Sustainable Development

Kurumsal İktisat

Gazi Kitabevi, Ankara, 2017

Kurumsal İktisat Ekseninde Bölgesel Kalkınma

in: Bölgesel Kalkınmada Yeni Trendler, , Editor, Çizgi Yayın evi, Konya, pp.273-290, 2016

Yenilenebilir Enerji Tüketimi Üzerinde CO2 Salınımının ve Gelirin OECD Ülkeleri İçin Dinamik Etkilerinin Araştırılması

in: Cari Açık Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik İlişkiler, Saraçoğlu Dürdane Şirin, Öztürk Fahriye, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, pp.189-204, 2016

Metrics

Publication

41

Citation (WoS)

75

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

183

H-Index (Scopus)

15

Citation (Scholar)

4

H-Index (Scholar)

1

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals