Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The structure and sustainability of current account deficit: Turkish evidence from regime switching

JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE & ECONOMIC DEVELOPMENT, vol.25, no.4, pp.570-589, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Is income relevant for health expenditure and economic growth nexus?

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS AND MANAGEMENT, vol.16, no.1, pp.23-49, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

THE IMPACT OF EDUCATION AND HEALTH ON ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM ROMANIA (1980-2011)

ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMIC FORECASTING, vol.18, no.2, pp.133-147, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

The determinants of FDI in Turkey: A Markov Regime-Switching approach

ECONOMIC MODELLING, vol.29, no.4, pp.1161-1169, 2012 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

ENERJİ TÜKETİMİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ

International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, vol.2, no.1, pp.26-40, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

ENFLASYONUN STOKASTİK BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR NARDL YAKLAŞIMI

Journal of Life Economics, vol.5, no.4, pp.57-74, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Debt Services and Non-linear Economic Convergence in MENA countries

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, no.5, pp.1107-1126, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Enerji Fiyatlarının Dış Ticaret Açığı Üzerindeki Rolü: Doğrusal Olmayan İlişkinin Analizi

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.62-71, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

FAİZ ORANLARI VE DÖVİZ KURU DÖNEMSEL ANALİZİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Journal of Academic Value Studies, vol.3, no.13, pp.199-205, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mena Ülkelerinde Borç Servisi ve Doğrusal Olmayan Yakınsama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, no.5, pp.1107-1126, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

VERİMLİLİK EKONOMİK BÜYÜME VE SAĞLIK İLİŞKİSİ TÜRKİYE İÇİN DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK TESTİ

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.23-50, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Milli Gelir Karbon Emisyonu ve Enerji Tüketimi Türkiye İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Nedensellik Analizi

Business and Economics Research Journal, vol.7, no.1, pp.107-121, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Dynamics of Health Expenditures in OECD Countries Panel ARDL Approach

Theoretical Economics Letters, vol.4, pp.649-655, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Dış Borçlanma ve Yapısal Uyum Rejim Yaklaşımı

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, vol.51, no.587, pp.53-68, 2014 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Politikası Seçimi: Pozitif Muhasebe Teorisi ve Ekonomik Belirleyicileri

Hacettepe iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.26, no.1, pp.229-254, 2008 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Politikası Seçimi Pozitif Muhasebe Teorisi ve Ekonomik Belirleyiciler Ampirik Bir Çalışma

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.229-254, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sürdürülebilir Turizmin Yozgat Ekonomisindeki Yeri

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.3, pp.516-527

The Impact of Foreign Direct Investments on SMEs' Development

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.107-115 Sustainable Development identifier

The Dynamic Effects of Renewable Energy on Economic Growth

5th International Renewable Energy Congress (IREC), Hammamet, Tunisia, 25 - 27 March 2014 Sustainable Development identifier identifier

Books & Book Chapters

Kurumsal İktisat

Gazi Kitabevi, Ankara, 2017

Kurumsal İktisat Ekseninde Bölgesel Kalkınma

in: Bölgesel Kalkınmada Yeni Trendler, , Editor, Çizgi Yayın evi, Konya, pp.273-290, 2016

Yenilenebilir Enerji Tüketimi Üzerinde CO2 Salınımının ve Gelirin OECD Ülkeleri İçin Dinamik Etkilerinin Araştırılması

in: Cari Açık Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik İlişkiler, Saraçoğlu Dürdane Şirin, Öztürk Fahriye, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, pp.189-204, 2016