Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Analysis of the Faculty of Education Students’ Academic Performance in Distance Education Model with Students’ Opinions

International Technology and Education Journal, vol.6, no.1, pp.107-121, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Preschool Teachers' Views on Guidance and Psychological Counseling Services in Early Childhood Education

Education Quarterly Reviews, vol.4, no.4, pp.124-132, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşantılarının İlk Yıllarına İlişkin Anlatıları

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.54, no.2, pp.391-430, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2017 Yılı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.12, pp.38-52, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teachers Discriminations in the Narratives of Primary School Students of Different Periods in Turkey 1950s 1970s and 1980s

Universal Journal of Educational Research, vol.3, no.11, pp.793-799, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Teachers Perception about School Principals Ethical Leadership Behaviours A Study from Turkish Vocational High Schools

Universal Journal of Educational Research, vol.3, no.8, pp.502-507, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Primary School Students of 1950s Yozgat Our Memories about Our Primary School Education

Universal Journal of Educational Research, vol.3, no.8, pp.502-507, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

1950 Dönemi Yozgat İlkokul Öğrencilerinin Anlatyılarıyla Okuldaki Cezalar

Tarih Okulu Dergisi, vol.8, no.22, pp.399-414, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

12th September Coup d etat and the Media in the Narratives of Primary School Students as their Educational Experiences in the 1980s Turkey

Journal for Critical Education Policy Studies, vol.13, no.1, pp.124-147, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Primary school students of 1980s of Turkey remembering their teachers

Educational Research Review, vol.10, no.6, pp.761-768, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

1960-1970 Period Yozgat High School Graduates: Our Teachers

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.8, pp.103-115, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

1980 Dönemi İlkokul Öğrencilerinin Okullardaki Resmi Tören Algıları

Eğitim Bilim Toplum, vol.12, no.48, pp.169-191, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Legalization Process of 4 4 4 in the Narratives of the Primary School Teachers in the Yozgat City Center in Turkey

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, vol.5, pp.117-127, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The 4 4 4 in the Educational Experiences of the Teachers Teaching the First Grade Students in Turkey Yozgat City as an Example

Tarih Okulu Dergisi, vol.7, no.18, pp.377-396, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Kuruluş Süreci Üzerine Bir Sözlü Tarih Denemesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.45, no.2, pp.275-296, 2012 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uzaktan Eğitim Sisteminin Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Durumuna Etkisi:Yozgat Bozok Üniversitesi

4. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 21 December 2020, pp.348-361

Covid-19 Salgın Sürecinde Lise Öğrencilerinin Online Derslere Erişim Durumlarının İncelenmesi

4. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 21 December 2020, pp.342-353 Sustainable Development

Mezun Durumunda Olan Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

II. International Scientific and Vocational Studies Congress - Education and Fine Arts, Nevşehir, Turkey, 05 July 2018, pp.45

Eğitim Fakültesi Lisans Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

II. International Scientific and Vocational Studies Congress - Education and Fine Arts, Nevşehir, Turkey, 05 July 2018, pp.46

Articulation of Politics, Education and architecture: Medrese in the Middle Ages in Aatolia

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 October 2017, vol.1, pp.358

Mezunların Anlatılarında Yozgat Eğitim Enstitüsü’xxnde Eğitim

I. Uluslararası bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 October 2017, vol.1, pp.359

Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk ve Çocukluk Kavramları

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, USOS 2017, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, vol.1, pp.339-340

1970lerin Sonlarında Yozgat Eğitim Enstitüsü’ndeÖğrenci Olmak

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, USOS 2017, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, vol.1, pp.65

1960lar Yozgat Lisesi Mezunları Okulumuz Hakkındaki Duygu Düşünce ve Anılarımız

I. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.3, pp.46-58

1960s Graduates of Yozgat High School Feeling Discipline

1st International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.1, pp.1577-1583

1950s yozgat Primary School Students Discriminations at Schools

1st International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016

Primary School Students of 1980sTurkey Our Games

15. uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

1960lar Yozgat Lisesi Taş Mektep Mezunlarının 19 Mayıs Algısı

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

The Primary School Students of 1950s Yozgat Our Memories About Our Primary School Education

5th International Conference on Critical Education, Wroclaw, Poland, 15 - 18 June 2015, pp.176

1950 Dönemi Yozgat İlkokul Öğrencilerinin Anlatılarıyla Okuldaki Cezalar

14.Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.633-648

Books & Book Chapters

Türkiye’de Eğitim ve Toplumsal Değişim

in: Eğitim Sosyolojisi, Mehmet SAĞLAM, EJDER ÇELİK, Editor, VİZE YAYINCILIK, Ankara, pp.243-266, 2021

Sözlü Tarih Deseni

in: Bilimsel Araştırma Becerileri ve Araştırmada Güncel Desenler, ABDÜLKADİR UZUNÖZ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.389-405, 2021

Cumhuriyet Döneminde Eğitim: Öğretmen Yetiştirme

in: Türk Eğitim Tarihi, Mehmet SAĞLAM, Editor, VİZE YAYINCILIK, Ankara, pp.399-418, 2021

1997-2017 Yılları Arasında Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na Ayrılan Bütçe ve Okullaşma Oranları

in: Eğitime Adanmış Yarım Asır Prof. Dr. Tayip Duman'a Armağan, Peker Ünal, Dilşat ve Demir, Fatih, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.657-669, 2020

Çok Partili Dönemde Eğitim (1950-1980)

in: Türk Eğitim Tarihi, Çetin, Emrah ve Yıldız, Özgür, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.319-348, 2020

1980 Sonrası Eğitim Alanındaki Gelişmeler

in: Türk Eğitim Tarihi, Çetin, Emrah ve Yıldız, Özgür, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.349-372, 2020

Eğitim ve Siyaset

in: Siyaset Bilimi, Arslan, Ali, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.169-185, 2020

Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri

in: Eğitime Giriş, Mehmet ŞAHİN,Tufan AYTAÇ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.85-106, 2019

Türkiye’de Sosyoloji ve Eğitim Sosyolojisinin Gelişimi

in: Eğitim Sosyolojisi, N. Avcı ve Y. Erjem, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.74-114, 2018

Episodes in the Encyclopedia

Türk Maarif Cemiyeti (Türk Eğitim Derneği)

ATATÜRK ANSİKLOPEDİSİ, pp.1-6, 2021