Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İÇERİK YÖNÜYLE MU‘ALLAKA ŞİİRLERİNİN DEĞERİ VE TARAFE B. EL-‘ABD’İN MU‘ALLAKASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research , vol.14, no.76, pp.825-836, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Books & Book Chapters