General Information

Institutional Information: Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu, Mimarlık Ve Şehir Planlama, Mimari Restorasyon Pr.
Research Areas: Interior Architecture, Interior Architecture and Environmental Design, Architecture

Biography

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu (2013). Yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Ortak Yüksek Lisans Programı’ndan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dalı’ndan (2016) aldı. Doktora derecesini de KTO Konya Karatay Üniversitesi’nde Mimarlık Ana Bilim Dalı’nda sürdürmektedir. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı (2014-2015). Yozgat Bozok Üniversite’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı (2018). Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı’nda görevine devam etmektedir. Temel çalışma alanları; iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı ve mimarlık