Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Kto Karatay University, Faculty Of Fıne Arts And Desıgn, Department Of Archıtecture, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Selcuk University, Faculty Of Fıne Arts, Department Of Interıor Archıtecture And Envıronmental Desıgn, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Fıne Arts, Department Of Interıor Archıtecture And Envıronmental Desıgn, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Sürdürülebilir tasarım ölçütleri bağlamında yeşil ofis binalarının analiz ve karşılaştırması

  Selcuk University, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Siber Güvenlik

  Cyber Security , Yozgat Bozok Üniversitesi

 • 2021Mendeley Eğitimi

  Vocational Training , Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2021Psikolojik Test-Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreci (SPSS ve Lisrel Uygulamaları)

  Measurement and Evaluation

 • 2012BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ EĞİTİM PROGRAMI

  Vocational Training , KNAUF

 • 2012ASMA TAVAN EĞİTİM PROGRAMI

  Vocational Training , KNAUF