Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A field study concerning the effects of economic crisis on international trading companies and the measures taken

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.5, no.22, pp.9477-9489, 2011 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Cari Hesap Kavramı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.73, pp.615-639, 2019 (Other Refereed National Journals)

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu TTK na Göre Kısmi Bölünme İşlemi Kurumlar Vergisi Kanunu İle Karşılaştırılması ve Muhasebeleştirilmesi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,, vol.9, no.18, pp.255-281, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE DE MUHASEBE UYGULAMALARINA YÖN VERENDÜZENLEMELER VE UMS UFRS YE UYUM SÜRECİNDEGELİNEN AŞAMA

12. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kazan, Russia, 30 August - 06 September 2014, pp.619-633