Education Information

Education Information

 • 2017 - 2021 Doctorate

  Hitit University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Erzincan Binali Yildirim University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Erzincan Binali Yildirim University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Örgütlerde dönüşümcü liderlik ve çatışma algısı- Erzincan ilinde bir uygulama

  Erzincan Binali Yildirim University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)