General Information

Institutional Information: Diş Hekimliği Fakültesi, -, -
Research Areas: Dentistry

Metrics

Publication

34

Project

1

Biography

Prof. Dr. Nilüfer Çelebi, 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitimini tamamlayarak Yüksek Lisans derecesi ile mezun olmuş ve 2000 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalından Bilim Doktoru unvanını almıştır. 2011 yılında ‘Doçent’ ünvanı almış olup Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyeliği görevini 2012 yılından itibaren ifa etmektedir.

             Prof. Dr. Nilüfer Çelebi’nin “Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler” kapsamında yayınlanmış 11 adet makalesi olup bu kapsamdaki makalelerin altı tanesinde birinci isim, dört tanesinde ise ikinci isim olarak yer almıştır. “Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler” kapsamında 7 adet makalesi bulunmaktadır. “Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler” kapsamında 18 adet sözlü ve poster bildirisi mevcuttur.