Publications & Works

Articles Published in Other Journals

What is Populism? (Book Review)

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , vol.1, no.2, pp.111-117, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Role of Transnational Marriage Migration in Rural Life: Research On Moroccan Women in Turkey

Uluslararası II. Göç Çalışmaları Sempozyumu 2023, Gaziantep, Turkey, 14 - 16 December 2023, pp.369-373 Creative Commons License

Environmental Movement In The Century-Old Republic: Civil Society Organizations Conducting Environmental Studies

Ekonomi ve Politikada 100 Yıllık Miras ve Gelecek Perspektifi, Ankara, Turkey, 24 January 2023, pp.116-119 Creative Commons License

Positive Peace in the Resolution of the Nagorno-Karabakh Conflict

INCSOS VII KARABAĞ International Congress on Social Sciences, Baku, Azerbaijan, 2 - 04 June 2022 Creative Commons License

Comparative Analysis of Transformation from Terrorist Organizations to Political Parties

20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Malatya, Turkey, 21 - 23 October 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Outline of the European Union's Policy Towards the South Caucasus

I. Uluslararası Soğuk Savaş Sonrası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Gelişmeler Bağlamında Güney Kafkasya Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 02 April 2021, pp.511-524 Creative Commons License Sustainable Development

2019 Chilean Women’s Protests in the Framework of Social Movements Theories

II. International World Women Conference, Baku, Azerbaijan, 11 - 12 February 2021, pp.207-208 Creative Commons License Sustainable Development

Political Institutions And Crisis: Brazil Experience Toward 2018 Elections

1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, Yozgat, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.54 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Tek Parti Rejimleri: Küba Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Mukayesesi

in: Karşılaştırmalı Siyaset Benzer Ülke Rejimlerine Mukayeseli Bir Bakış, AKBABA SERTAN, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.221-262, 2024

Merkel Döneminde Almanya’nın Latin Amerika Politikası: Çok Boyutlu Bir Değerlendirme

in: Merkel Dönemi Alman Dış Politikası, BOYRAZ Hacı Mehmet,BÜLBÜL Ahmet,ÖCAL Mehmet, Editor, Necmettin Erbakan University Press (NEU PRESS), Konya, pp.165-182, 2024 Creative Commons License

Nationalism in Latin America

in: Milliyetçiliği Coğrafyası - III, Mustafa Onur Tetik, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.95-123, 2023 Creative Commons License

Siyasal Katılımda Toplumsal Cinsiyet

in: Sosyal Bilimler Perspektifinde Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, Hülya Çakır,Esra Gedik, Editor, İKSAD, Ankara, pp.173-199, 2023 Creative Commons License

Türkiye-Kosta Rika İlişkileri

in: Dünya Siyasetinde Latin Amerika-5, Prof. Dr. İsmail Ermağan, Doç. Dr. Emine Tahsin, Doç. Dr. Segâh Tekin, Editor, Nobel, Ankara, pp.371-406, 2023

Party and Ideology

Phoenix Publishing , Ankara, 2022 Creative Commons License

Socialism and the Communist Party of Cuba

in: Parti ve İdeoloji, Yaşar Pınar Özmen, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.19-47, 2022 Creative Commons License

Social Democracy and the Social Democratic Party of Germany

in: Parti ve İdeoloji, Yaşar Pınar Özmen, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.49-68, 2022 Creative Commons License

Sociopolitical Reflections of Religion in African Countries: African Traditional Religion and Christianity

in: Dünya Siyasetinde Afrika - 8, Ermağan İsmail,Boztaş Asena,Turhan Yunus, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.23-49, 2022 Creative Commons License

Fundamentalism and the Shas Party of Israel

in: Parti ve İdeoloji, Yaşar Pınar Özmen, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.219-235, 2022 Creative Commons License

Religion, Sects and Their Social Reflections in Latin American Countries

in: , İsmail Ermağan,Emine Tahsin,Segâh Tekin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.181-202, 2021 Creative Commons License

Political Organization in Turkey from the Foundation to the Post-Cold War

in: Türkiye'de İç ve Dış Politikanın Geleceği- Doç.Dr. Özlem Becerik Yoldaş'a Armağan, Yunus Yoldaş, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.24-53, 2021 Creative Commons License

Argentine Republic

in: Çağdaş Siyasal Sistemler, Burhan Aykaç,Şenol Durgun, Editor, Püf Yayıncılık, Ankara, pp.1013-1048, 2020 Creative Commons License

Socio-Political Impact of Hispanic Population in the United States

in: Dünya Siyasetinde Latin Amerika - 3, İsmail Ermağan,Emine Tahsin,Segâh Tekin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.137-172, 2020 Creative Commons License

Italian Nationalism

in: Milliyetçiliğin Coğrafyaları - II, Yusuf Ziya Bölükbaşı, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.129-154, 2020 Creative Commons License

Political Institutions and Crises in Brazil

in: 21. Yüzyılda Krizler: Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler, Yunus Yoldaş,Özlem Becerik Yoldaş, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.393-418, 2019 Creative Commons License

Metrics

Publication

38

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

23
UN Sustainable Development Goals