Education Information

Education Information

 • 2022 - Continues Doctorate

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, History , Turkey

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sanat Tarihi (Dr), Turkey

 • 2006 - 2010 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

 • 1997 - 2000 Associate Degree

  Baskent University, Socıal Scıences Vocatıonal School, Department Of Economıcs And Admınıstratıve Programs, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Erken Bizans Dönemi resimli dini el yazmaları: Viyana Genesis

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi (Dr)

 • 2010 Postgraduate

  Likya ve Pamfilya Bölgeleri'ndeki Bizans Dönemi taş eserlerinin motif, bezeme tekniği ve malzeme değerlendirmesi

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate German

 • B2 Upper Intermediate Greek

 • B2 Upper Intermediate English

 • A1 Beginner French

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Annual School of Byzantine Studies

  Other , The Institute for Advanced Studies in Levant Culture and Civilization

 • 2018 SUMMER PROGRAMME IN BYZANTINE EPIGRAPHY

  Other , Koç Üniversitesi

 • 2018Geç Antik Devir ve Erken Bizans Yazıtlarının Tarihi Kaynak Olarak Değerlendirilmesi

  Other , Boğaziçi Üniversitesi