Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AFET VE YER SEÇİMİ KARARLARI

AVRASYA 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES May 2 – 5, 2024, Tiflis, 2 - 05 May 2024

İSLAM KENTLERİNİN MEKÂNSAL YAPISININ SOSYO-EKONOMİK YAŞAMA ETKİSİ

AVRASYA 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES May 2 – 5, 2024, Tiflis, 2 - 05 May 2024

KENTLEŞME SORUNLARI VE GÖÇ

ACADEMY 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MIGRATION STUDIES, Rome, Italy, 01 May 2024

KENTLEŞMENİN KLASİK NEDENİ OLARAK GÖÇ VE GÖÇÜN KENTLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ACADEMY 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MIGRATION STUDIES August 2 – 4, 2024, Rome, Italy, 01 May 2024

KENTSEL MEKÂNDA ACİL TOPLANMA ALANLARININ SAHİP OLMASI GEREKEN STANDARTLAR

ACADEMY 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE STUDIES July 5 - 7, 2024, Hatay, Turkey, 01 May 2024

TÜRKİYE’DE AFET VE RİSK YÖNETİMİNDE KURUMSAL YAPILANMA (2009 YILI SONRASI)”

ACADEMY 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE STUDIES July 5 - 7, 2024, Hatay, Turkey, 01 May 2024

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ

ICSAS 2nd International Conference on Applied Sciences April 19 - 21, 2024, Erzurum, Turkey, 19 - 21 April 2024

HENRİ LEFEBVRE’NİN TOPLUMSAL ÜRÜN OLARAK MEKÂN KURAMI ANLAYIŞININ TARİHSEL BAĞLAM İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

ICSAS 2nd International Conference on Applied Sciences April 19 - 21, 2024, Erzurum, Turkey, 19 - 20 April 2024

YOZGAT MENEKŞE EVLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM DENEYİMİ

BALKAN 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES (JANUARY 6 – 7 2024), Kırklareli, Turkey, 6 - 07 January 2024, vol.1, pp.136-141

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN KAVRAMSAL ŞEMASI

BALKAN 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES (JANUARY 6 – 7 2024), Kırklareli, Turkey, 6 - 07 January 2024, vol.1, pp.142-149

YERLEŞİM ALANLARINDA BÖLGESEL BAZLI KURAKLIK ANALİZİ

ABANT 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT ACADEMIC STUDIES, Bolu, Turkey, 05 December 2023

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NDE YER ALAN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL VARLIKLARIN İNCELENMESİ

ABANT 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT ACADEMIC STUDIES, Bolu, Turkey, 05 December 2023

KENT, KENTLEŞME VE KENTLİLEŞME ÜZERİNE KAVRAMSAL İNCELEME

AKDENIZ 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, NOVEMBER 2 - 5, 2023 - KYRENIA, KYRENIA, Cyprus (Kktc), 2 - 05 November 2023

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÇERÇEVESİ: KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR NE DEĞİLDİR?

AKDENIZ 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, NOVEMBER 2 - 5, 2023 - KYRENIA, KYRENIA, Cyprus (Kktc), 2 - 05 November 2023 Sustainable Development

DERİN EKOLOJİ VE SIĞ EKOLOJİ AYRIMINDA KENTLEŞME KAVRAMI

ICESSER 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPRICAL SOCIAL SCIENCES, ECONOMY, MANAGEMENT AND EDUCATION RESEARCHES JUNE 16 - 18, 2023 YOGYAKARTA – INDONESIA, Yogyakarta, Indonesia, 16 - 18 June 2023, pp.207-212

İMAR PLANLAMASI SÜRECİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ

ICESSER 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMPRICAL SOCIAL SCIENCES, ECONOMY, MANAGEMENT AND EDUCATION RESEARCHES June 16 - 18, 2023 Yogyakarta - Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, 16 - 18 June 2023, pp.213-218

AYDIN-MUĞLA-DENİZLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARININ VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ANADOLU 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES May 26 - 28, 2023 Diyarbakır, 26 - 28 May 2023, pp.499-508

AYDIN ASTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İMAR PLANLAMASI SÜRECİ

ANADOLU 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES May 26 - 28, 2023 Diyarbakır, Diyarbakır, Turkey, 26 May 2023, pp.485-498

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE DEPREM

ACADEMY 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE STUDIES MAY 21, 2023 ISTANBUL, İstanbul, Turkey, 21 May 2023, pp.181

İMAR UYGULAMALARI VE KENTSEL SUÇ

ACADEMY 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE STUDIES MAY 21, 2023 ISTANBUL, İstanbul, Turkey, 21 May 2023, pp.182 Sustainable Development

11. ULUSAL KALKINMA PLANI’NDA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YERİ

CUMHURIYET 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Ankara, Turkey, 23 April 2023, pp.171-175

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ YASAL DAYANAKLARI

CUMHURIYET 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Ankara, Turkey, 23 April 2023, pp.166-170 Sustainable Development

Gelişmişlik Düzeyine Göre Ülkelerin Afet Risk Yönetimi Yaklaşımı Ve Türkiye’nin Durumu

KARADENIZ 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Rize, Turkey, 17 - 18 December 2022, pp.192

YOZGAT İLİ MERKEZ İLÇESİNDE AÇIK VE YEŞİL ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KARADENIZ 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Rize, Turkey, 17 - 18 December 2022, pp.952-959

YOZGAT İLİ MERKEZ İLÇESİNDE YÜRÜME MESAFELERİNE YÖNELİK SOSYAL ALTYAPI GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SELCUK 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Konya, Turkey, 10 - 11 December 2022, pp.48-56

KIRŞEHİR İLİNİN EKONOMİK YAPISININ TR71 BÖLGESİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

SELCUK 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Konya, Turkey, 10 - 11 December 2022, pp.31-47

YOZGAT İLİNİN AFETSELLİĞİ VE AFET YÖNETİMİ UYGULAMALARI

BURSA 3RD SCIENTIFIC RESEARCHES INTERNATIONAL CONFERENCE, BURSAYOZGAT İLİNİN AFETSELLİĞİ VE AFET YÖNETİMİ UYGULAMALARI, Turkey, 22 October 2022

ANKARA-SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİNİN YOZGAT KENTİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA SÜRECİNE ETKİLERİ

ANADOLU 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Diyarbakır, Turkey, 15 September 2022, pp.487-494

Ulusal Kalkınma Planlarında (1963-2023) Afet Yönetimi

EGE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 10 September 2022, pp.450-457

Türkiye’de Konut Politikaları Gelişiminin Kalkınma Planları Perspektifinde Değerlendirilmesi

EGE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 10 September 2022, pp.439-449

AYAN KÖYÜ YERLEŞİM PLANI ÖRNEĞİNDE KÖY PLANLAMASI

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.2, pp.101-108

Kentsel Güvenlik Bağlamında İmar Planlaması Süreci ve Yasal Dayanakları

Uluslararası Küresel Ekolojik Güvenlik Sempozyumu -Ankara Üniversitesi, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2019

Afet Yönetiminde Güvenlik ve Yapı Denetimi

13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 13), Gaziantep, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.299-301

Türkiye’de Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi ve Kriz

1.Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi: Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler, Yozgat, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.712-731

The Evaluation of Urban Mobility In Terms of Space and Equality, Case Study of Yozgat

Çankaya Üniversitesi BEYOND ALL LIMITS / 2018 International Congress on Sustainability in Architecture, Planning, and Design, Ankara, Turkey, 17 - 19 October 2018, pp.81-90

Yozgat Çevre Düzeni Planı ve Uygulama Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1170-1176

Yozgat Kent Merkezinde Tarihi Çevrenin Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1177-1186

Eko-Kent Planlamasında Kültürel Ekolojinin Rolü

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 3 - 05 May 2018

Eko-Kent Planlama Modelinde Kadın Girişimciliğinin Rolü

II. Ulusal Kadın Sempozyumu, Turkey, 8 - 09 March 2018

Eko-Kent İçin Yeni Bir Belediyecilik Anlayışı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 May 2017, pp.159

Onuncu Ulusal Kalkınma Planı Çerçevesinde Sağlık Turizminin Yozgat Kentinde Uygulanması

II.Uluslararası Bozok Sempozyumu Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları, Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.2, pp.238-249

Eymir Gölü’nün Korunmasına Yönelik Yasal Ve Yönetsel Dayanaklar

Eymir Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 March 2017, pp.46-64

Sürdürülebilir Kentleşme: İnebolu (Kastamonu) Kent Örneği

Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 18 - 19 September 2017

Birleşmiş Milletler Öncülüğündeki Afet Risk Azaltma Çalışmaları

I. Disiplinlerarası Afet Sempozyumu, İzmir, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.29-30

Kent Merkezi Çeperinde Dönüşüm ve Rant Etkisi Baskısı: Alışveriş Merkezi Dönüşümü Örneği

26. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek, Bursa, Turkey, 3 - 05 April 2014, pp.299-307

Bir Planın Düşündürdükleri Üst Ölçekli Bir Planın Uygulanamama Sorunu Eskişehir Örneği

3.Kentsel Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2012, pp.440-448

Kapitalizmin Gölgesinde Kır Kent Çelişkisi Kırsal Dönüşüm ve Etkileri

Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2012, pp.621-634

Bir Yaşam Alanı Olarak Okul

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Semineri, Ankara, Turkey, 01 July 2012

Okulun Değişen Rolleri

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Semineri, Turkey, 17 June 2012

Plancının Değişen Rolleri ve Planlama Etiği

Multidisipliner Etik Kongresi, Niğde, Turkey, 28 - 30 May 2012

Kent Planlama Sürecinde Çevre Bilinci ve Kentsel Rant İlişkisi

Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.216

Kenevir ile Engelsiz Ulaşım

ANADOLU ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ 1. AR-GE PROJE PAZARI, Yozgat, Turkey, 20 - 21 May 2022, pp.124 Sustainable Development

Books & Book Chapters

YOZGAT MENEKŞE EVLERİ BÖLGESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN KENT MAKROFORMUNA ETKİSİ

in: MİMARLIK PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, GÜNGÖR SERTAÇ,ÖZGEL SAVAL, Editor, Serüven Publishing, Ankara, pp.117-134, 2023

AFET YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI VE ULUSAL ÇALIŞMALARIN ROLÜ

in: MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIMDA YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR, ÖZÇETİN, ZUHAL, Editor, DUVAR YAYINLARI, İzmir, pp.53-70, 2023

SİT TÜRLERİ VE SİT ALANLARINDA KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLAMASI

in: Academic Studies in Architecture, Planning and Design, Prof. Dr. Z. Özlem PARLAK BİÇER Doç. Dr. Murat DAL, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.61-76, 2023

Environmentally Friendly City

in: Research & Reviews in Architecture, Planning and Design, PARLAK BICER Ozlem, GÜRANI Yeşim, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.83-98, 2022

ACCESSIBILITY BY BICYCLE TO ZAFER SQUARE IN KONYA CITY

in: International Research in Architecture, Planning and Design, ÖZGEL FELEK, Seval, Editor, Serüven Publishing, İzmir, pp.113-139, 2022

KARS KENTİNİN MEKÂNSAL DEĞİŞİM SÜRECİ

in: Mimarlık Bilimlerinde Güncel Konular-2022, DAL, MURAT, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.213-259, 2022

Yerel Yönetimler ve Kent Planlaması

in: Yerel Yönetimler: Yönetim, Siyaset, Kent ve Güncel Tartışmalar, Önder, Özgür; Sipahi, Esra Banu; Yaman, Murat, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.609-629, 2021

Sürdürülebilirliğin Kentleşme Üzerindeki Etkisi

in: Karmaşık Sorunlar ve Kent, Ersavaş Kavanoz Suna, Uzun Abdullah, Şengün Hayriye, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.325-338, 2021

Kent ve Sürdürülebilir Turizm

in: Yeni Yüzyılda Kentsel Siyaset, Yılmaz Aslantürk Arzu, Dursunoğlu İsmail, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.241-264, 2021

Sürdürülebilirlik Boyutunda Çevresel Kirlilik Sorunsalı

in: Ekolojik Kriz ve Küresel Çevre Politikaları, Hayriye Sağır, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.127-144, 2020

Urbanızatıon And Covıd-19 Relatıonshıp In Turkey

in: Theory and Research in Architecture, Planning and Design II, Sibel Demirarslan, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.15-34, 2020

Kentsel Güvenlik Bağlamında İmar Planlaması Süreci ve Yasal Dayanakları

in: Global Ecologıcal Securıty Küresel Ekolojik Güvenlik Uluslararası Sempozyum, Nesrin ALGAN, Duygu ÖZEL DEMİRALP, Feza Sencer ÇÖRTOĞLU, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları No : 683, Ankara, pp.399-409, 2020

Eko Köylerde Yaşam ve Yönetim: Findhorn Eko Köyü Örneği

in: Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik, Ayşegül Mengi, Deniz İşçioğlu, Editor, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 621, Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No: 24, Ankara, pp.185-205, 2019

Eymir Gölü’ nün Korunmasına Yönelik Yasal ve Yönetsel Dayanaklar

in: Eymir: Araştırmalar, Proje ve Planlama Çalışmaları, Baş Bütüner, Funda, Keskinok, H. Çağatay, Editor, ODTÜ Yayınları, Ankara, pp.46-64, 2018

Sürdürülebilir Kentleşme: İnebolu(Kastamonu) Örneği

in: Kentsel Politikalar, Mengi Ayşegül İşçioğlu Deniz, Editor, Palme Yayıncılık, Ankara, pp.260-280, 2018

Afete Duyarlı Kent Planlaması

in: Türkiye’nin Afet Yönetimi: Sosyal, Siyasal ve Yönetim Boyutuyla, Şengün, Hayriye Meydan Yıldız, Seçil Gül Tercan, Binali, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.111-132, 2018

Contemporary Urban Theories and the Importance of Urban Space

in: Selected Studies on Social Sciences, Ahmet Kirkkilic, Enes Emre Başar and Yusuf Soylemez, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.2-12, 2018

Lefkoşa İmar Planının Akıllı Kent Bileşenleri Doğrultusunda İncelenmesi

in: Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet Yerel Siyaset, Mengi, Ayşegül İşçioğlu, Deniz, Editor, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 618, Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları: 22, Ankara, pp.103-116, 2018

Birleşmiş Milletler Öncülüğündeki Afet Risk Azaltma Çalışmaları

in: Disiplinler Arası Afet Yönetimi Araştırmaları, Zerrin Toprak Kahraman, Oğuz Sancakdar, S. İlkim Kaya, Editor, Birleşik Matbaa Yayınları, İzmir, pp.181-196, 2017

Eko-Kent İçin Yeni Bir Belediyecilik Anlayışı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği.

in: Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Prof. Dr. Mehmet Güler, Doç. Dr. A. Menaf Turan, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.483-492, 2017

Episodes in the Encyclopedia

EKO KENTLEŞME

ASTANA YAYINLARI, pp.224-233, 2018

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT

Astana Yayınevi, pp.745-752, 2018

Metrics

Publication

103

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals