General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Yönetimi

Metrics

Publication

23

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals