General Information

Institutional Information: Diş Hekimliği Fakültesi
Research Areas: Health Sciences, Natural Sciences, Engineering and Technology

Metrics

Publication

4

Project

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

Kişisel Bilgiler

E-posta: suha.kuscu@bozok.edu.tr

Web: https://avesis.bozok.edu.tr/1902

Uluslararası Araştırmacı ID'leri

ORCID:0000-0002-0805-5888

YoksisAraştırmacı ID:286061

EğitimBilgileri

DişHekimliğindeUzmanlık,TokatGaziosmanpaşaÜniversitesi,DişHekimliğiFakültesi,KlinikBilimlerBölümü,Türkiye

2018 -2021

Lisans,OndokuzMayısÜniversitesi,DişHekimliğiFakültesi,Türkiye 2011 -2016

Yaptığı Tezler

DişHekimliğindeUzmanlık, İmplantüstü sabit restorasyonlarınsimantasyonunda kulanılansimanmateryalerininve

izolasyonyöntemlerininartıksimanmiktarıüzerine etkisinindeğerlendirilmesi,TokatGaziosmanpaşaÜniversitesi,Diş

HekimliğiFakültesi,KlinikBilimlerBölümü,2021

Araştırma Alanları

SağlıkBilimleri,TemelBilimler,MühendislikveTeknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi,YozgatBozokÜniversitesi,DişHekimliğiFakültesi,KlinikBilimlerBölümü,2021 -DevamEdiyor

AraştırmaGörevlisi,TokatGaziosmanpaşaÜniversitesi,DişHekimliğiFakültesi,KlinikBilimlerBölümü,2018 -2021

Akademik İdariDeneyim

DekanYardımcısı,YozgatBozokÜniversitesi,DişHekimliğiFakültesi,KlinikBilimler,2021 -2022