Education Information

Education Information

  • 2006 - 2013 Doctorate

    Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

  • 2003 - 2006 Undergraduate

    Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey