Education Information

Education Information

  • 2018 - Continues Doctorate

    Selcuk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni Ve Teknolojisi (Dr), Turkey

  • 2012 - 2018 Undergraduate

    Selcuk University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey