Asst. Prof. UĞUR GEZER


Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi


Research Areas: Teacher Training in Social Sciences, Teacher Training

Metrics

Publication

26

Project

6

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2016 - 2020

2016 - 2020

Doctorate

Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr), Turkey

2012 - 2015

2012 - 2015

Postgraduate

Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng, Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Department Of Prımary School, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Sosyal bilgiler dersinde mobil uygulamalara dayalı etkinliklerin akademik başarı, eleştirel düşünme becerisi ve motivasyon üzerine etkisi

Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr)

2015

2015

Postgraduate

Sosyal bilgiler dersinde kariyer bilinci geliştirme: Öğretmen görüş ve uygulamaları

Anadolu University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Teacher Training in Social Sciences

Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Yozgat Bozok University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2018 - 2021

2018 - 2021

Research Assistant

Yozgat Bozok University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2012 - 2017

2012 - 2017

Research Assistant

Anadolu University, Faculty Of Educatıon

2012 - 2012

2012 - 2012

Research Assistant

Yozgat Bozok University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Serbest Kürsü (Görüş Geliştirme) Etkinliklerine Dayalı Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Etkililiğinin İncelenmesi

GEZER U.

EduCongress 2022 - International Education Congress, Antalya, Turkey, 17 - 19 November 2022, pp.301-302

2022

2022

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mülteci Çocuklara Yönelik Algı, Deneyim ve Uygulamalarının İncelenmesi

GEZER U.

10. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 9 - 11 June 2022 Sustainable Development

2019

2019

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Hangi Eğitimcileri Rol Model Alıyor?

ERSOY A. F., GEZER U.

VI. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER 2019), Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

2018

2018

Dijital Oyunlarla Büyüyen Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Penceresinden Dijital Oyunların Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanımı

GEZER U.

5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Adalet Tutumlarının Belilrlenmesi

BURSA S., GEZER U., ERSOY A. F.

II. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.357-358

2017

2017

2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Bilgi, Beceri ve Değerler Açısından İncelenmesi

GEZER U., PEHLİVAN YILMAZ A., YILMAZ O.

2. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.373

2017

2017

Kültürel Birikimin Yansıması Olan Sinema Filmlerinin Sosyal Bilgiler Dersi Değerler Eğitiminde Kullanımı:Amir Khan Filmleri Örneği

GEZER U., ÇENGELCİ KÖSE T.

4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.892-893

2017

2017

Mülteci Sorununun Bugünü ve Geleceği Bağlamında Sosyal Bilgiler Dersinin İşlevselliği

ERSOY A. F., GEZER U.

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.300-301 Sustainable Development

2017

2017

Öğretmen Eğitiminde Anadolu Örgün Staj Takip Sistemi’nin (AÖST) Kullanımının Niteliğe Etkisi

KAYA E., GEZER U.

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017

2016

2016

Sosyal bilgiler dersinde kariyer bilinci geliştirme Öğretmen görüş ve uygulamaları

GEZER U., DEVECİ H.

III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

2016

2016

Akıllı telefonların sosyal bilgiler öğretiminde kullanımı Öğretmen adaylarının görüşleri

DEVECİ H., TÜRE H., GEZER U.

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016

2015

2015

Examination of the social studies curriculum in terms of developing career awareness

GEZER U., DEVECİ H.

International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, Spain, 10 - 12 June 2015

2014

2014

12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasının Sosyal Bilgiler dersine yansımaları

KAYA E., EKİÇİ M., GEZER U., ERYILMAZ Ö.

III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014

Books & Book Chapters

2022

2022

Sosyal Bilgiler Dersinde Çocuk Hakları, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

GEZER U.

in: İlk ve Ortaokulda Uygulama Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ömür Gürdoğan Bayır, Tuğba Selanik Ay, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.351-374, 2022

2022

2022

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mülteci Çocuklara Yönelik Algı, Deneyim ve Uygulamaları

GEZER U.

in: Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar, Arslan, Yusuf, Editor, Kalan Yayınları, İstanbul, pp.590-613, 2022