Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Kirikkale University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Pamukkale University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Üniversitelerde çocuk edebiyatı öğretiminin öğretim elemanı, ders kitabı ve öğrenci başarı düzeyine göre değerlendirilmesi

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2010 Postgraduate

  Türkçe öğretmenlerinin özel alan yeterliklerine ilişkin bir araştırma: Kırıkkale ili örneği

  Kirikkale University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English