Google Classroom Uygulamasının Benimsenme Düzeyinin Belirlenmesi: Covid-19 Sürecinde Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Örneği


Akgün Z., Hacıhasanoğlu P., Saydam S.

Üniversite Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.279-291, 2021 (Peer-Reviewed Journal)