Türkiye’de Okutulan Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Aritmetik Ortalama Kavramına İlişkin Öğrencilere Sunduğu Öğrenme Fırsatları


Creative Commons License

Bütüner S. Ö.

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), vol.11, no.1, pp.157-187, 2020 (Scopus) identifier