Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Öğrenme Alanı-Beceri İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi


ÇELİK A., KAMIŞ E.

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD), vol.3, no.3, pp.391-410, 2019 (Peer-Reviewed Journal)