İnsan Kaynakları Uygulamalarının İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi


Akın M.

ANADOLU AKADEMİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, pp.111-131, 2019 (Peer-Reviewed Journal)