Effect of production system (intensive and free-range), and slaughter age on chemical and fatty acid composition of meat in guinea fowl


Creative Commons License

Boz M. A., Öz F., Sarıca M., Yamak U. S.

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.25, no.3, pp.349-361, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was carried out to determine the effects of the production system and slaughter age on chemical composition, fatty acid profile and index values formed from fatty acids in guinea fowls. The material of the study consists of skinless breast and thigh meat samples obtained from guinea fowl chickens (male and female mixed) reared for 14, 16, and 18 weeks in the free range and intensive systems. The effect of the production system and slaughter age on breast meat chemical composition was insignificant. Dry matter rate in thigh meat showed a difference depending on age. C18:1n9c, TUFA, n-9, MUFA/UFA, PUFA/SFA, NVI, h/H, and DFA were higher in breast meat of guinea fowls reared in the intensive system. C16:0, C18:0, C22: 1n9, SFA, AI, and TI were found higher in the breast meat of guinea fowls reared in the free-range system. In thigh meat, C18:0 was higher in the intensive system, while C18:1n9c, MUFA, n-9, and MUFA / SFA were higher in the free-range system. Depending on the age, there was a decrease in the proportion of C20:1 in thigh meat and an increase in C22:1n9 and n-3. In the breast meat, an increase in the proportion of C22:1n9, n-9, and MUFA/SFA was determined with age. As a result, although there are some differences between intensive and free-range systems in terms of some traits, both systems are considered to be suitable for production. Saturated fatty acids values should be taken into consideration for consumer health 

Bu çalışma, beç tavuklarında yetiştirme sistemi ve kesim yaşının etin kimyasal kompozisyonu, yağ asitleri profili ve yağ asitlerinden oluşturulan indeks değerler üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmanın materyalini serbest gezinmeli ve kapalı sistemde 14, 16 ve 18 hafta yetiştirilmiş (erkek ve dişi karışık) beç tavuklarından elde edilen derisiz göğüs ve but eti örnekleri oluşturmaktadır. Yetiştirme sistemi ve kesim yaşının göğüs eti kimyasal kompozisyonu üzerine etkisi önemsiz olmuştur. But etinde ise kuru madde oranı yaşa bağlı farklılık göstermiştir. Kapalı sistemde yetiştirilen beç tavuklarının göğüs etinde C18:1n9c, T+ÇDYA, n-9, TDYA/DYA, ÇDYA/DYA, BDİ, h/H ve İYA daha yüksek oranda bulunmuştur. Serbest gezinmeli sistemde yetiştirilen beç tavuklarının ise göğüs etinde C16:0, C18:0, C22:1n9, DYA, AI ve TI daha yüksek belirlenmiştir. But etinde C18:0 kapalı, C18:1n9c, TDYA, n-9 ve TDYA/DYA ise serbest gezinmeli yetiştirme sisteminde daha yüksek belirlenmiştir. Yaşa bağlı olarak but eti C20:1 oranında azalma, C22:1n9 ve n-3 oranında ise artış meydana gelmiştir. Göğüs etinde ise yaş ile birlikte C22:1n9, n-9 ve TDYA/DYA oranında artış belirlenmiştir. Sonuç olarak her iki yetiştirme sistemi arasında bazı değerler açısından farklılıklar oluşmuştur. Bununla birlikte genel değerlendirmede kapalı ve serbest gezinmeli yetiştirme sisteminin üretim için uygun olduğu görülmektedir. Tüketiciler açısından ise doymuş yağ asitleri ve buna bağlı değerlerin dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.